Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

Профил на купувача

Подробна информация за обществените поръчки на Централно управление на Националния осигурителен институт и неговите териториални поделения е публикувана в регистъра на Агенцията по обществени поръчки на адрес: http://www.aop.bg

В периода 29.08.2019 г. до 10.09.2019 г. включително Възложителят провежда пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП относно прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Внедряване на добри практики от ITIL  - реализиране на 6 броя компоненти от система за управление на IT услуги ". Пазарните консултации са публикувани на адрес:  https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/TradeConsultations .  Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, можете да намерите на същото място.

В периода 29.08.2019 г. до 10.09.2019 г. включително Възложителят провежда пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП относно прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Абонаментна поддръжка на  софтуерни продукти Microsoft и услуги от производителя". Пазарните консултации са публикувани на адрес:  https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/TradeConsultations   Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, можете да намерите на същото място.

В периода 22.11.2019 г. до 02.12.2019 г. включително Възложителят провежда пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП относно прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и реализиращи Електронното осигурително досие". Пазарните консултации са публикувани на адрес:  https://tenders-public.nssi.bg/tp/hq/TradeConsultations/Forms/AllItems.aspx Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, можете да намерите на същото място.