Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
01-2015-74Открита процедура по ЗОППрекратена20.10.2015 г. 10:41
„Доставка и монтаж на димоуплътнени самозатварящи се врати за коридори и самозатварящи се врати с огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в  административната сграда  на ТП на НОИ – Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е:„Доставка и монтаж на димоуплътнени самозатварящи се врати за коридори и самозатварящи се врати с огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в  административната сграда  на ТП на НОИ – Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.12.2015 г. 17:00
Променено: 6.1.2016 г. 15:41
01-2015-36Открита процедура по ЗОПВъзложена19.8.2015 г. 15:31
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е: "Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.10.2015 г. 17:00
Променено: 23.12.2015 г. 10:43
01-2015-37Открита процедура по ЗОПЗатворена18.8.2015 г. 13:41
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на UPS /система за независимо електрозахранване/ за административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата обществена поръчка е: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на UPS /система за независимо електрозахранване/ за административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.10.2015 г. 17:00
Променено: 21.10.2015 г. 14:22
01-2015-32Открита процедура по ЗОПЗатворена5.8.2015 г. 9:14
Демонтажни дейности, направа на замаски, грундиран и боядисване на стени, поставяне на ламинат, доставка и монтаж на тръби и проводници на ИРМ - гр. Разлог
Демонтажни дейности, направа на замаски, грундиран и боядисване на стени, поставяне на ламинат, доставка и монтаж на тръби и проводници на ИРМ - гр. Разлог
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.9.2015 г. 17:00
Променено: 25.9.2015 г. 16:29
01-2015-69Открита процедура по ЗОППрекратена14.5.2015 г. 13:57
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на UPS /система за независимо електрозахранване/ за административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград
Предмет на настоящата обществена поръчка е: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на UPS /система за независимо електрозахранване/ за административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2015 г. 17:00
Променено: 14.8.2015 г. 14:36
01-2015-43Открита процедура по ЗОПВъзложена9.4.2015 г. 14:24
Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ-Благоевград
Предмет на настоящата поръчка е "Доставка на канцеларски материали, необходими за административната дейност на ТП на НОИ-Благоевград "
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.6.2015 г. 17:00
Променено: 9.3.2016 г. 11:07
01-2015-24Открита процедура по ЗОПВъзложена17.3.2015 г. 16:41
Абонаментно поддържане и сервиз на офис техника, включително осигуряване на резервни части за принтерна, копирна и друга офис техника за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Абонаментно поддържане и сервиз на офис техника, включително осигуряване на резервни части за принтерна, копирна и друга офис техника за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.5.2015 г. 17:00
Променено: 18.4.2016 г. 16:21
01-2015-23Открита процедура по ЗОПВъзложена9.3.2015 г. 11:31
Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград
Предмет на настоящата поръчка е "Осигуряване на физическа охрана и охрана със СОТ на административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград". Охранителната дейност се осъществява в работно, извънработно време, през празнични и почивни дни в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград, ул. "Тракия" № 1.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.4.2015 г. 17:00
Променено: 18.9.2015 г. 16:05
01-2015-27Публична покана по ЗОПВъзложена27.2.2015 г. 9:53
Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.3.2015 г. 17:00
Променено: 11.5.2016 г. 11:01