Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
01-2021-1007-01-282Директно възлаганеВъзложена10.11.2021 г. 11:02
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части за системи за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Предметът на настоящата процедура е абонаментна поддръжка на монтираната в сградата на ТП на НОИ - Благоевград система за видеонаблюдение и осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.11.2021 г. 11:02
01-2021-1007-01-281Директно възлаганеВъзложена10.11.2021 г. 10:49
Абонаментна поддръжка и на системата за орхана със сигнално-охранителна техника (СОТ), включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Благоевгра
Абонаментна поддръжка и на системата за орхана със сигнално-охранителна техника (СОТ), включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 10.11.2021 г. 10:53