Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
01-2016-232Събиране на оферти с обяваВъзложена9.12.2016 г. 10:59
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата поръчка е "Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.3.2017 г. 11:46
01-2016-204Открита процедураПрекратена8.12.2016 г. 16:05
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Предмет на настоящата процедура е “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.1.2017 г. 17:00
Променено: 6.2.2017 г. 16:37
01-2016-169Публично състезаниеВъзложена28.10.2016 г. 15:05
„Доставка и монтаж на димоуплътнени самозатварящи се врати за коридори и самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград"
Предмет на настоящата поръчка е „Доставка и монтаж на димоуплътнени самозатварящи се врати за коридори и самозатварящи се врати с огнеустойчивост EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.3.2017 г. 11:47
01-2016-164Публично състезаниеВъзложена17.9.2016 г. 9:59
Абонаментна поддръжка на климатични инсталации и чилър, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Предмет на настоящата поръчка е"Абонаментна поддръжка на климатични инсталации и чилър, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.10.2016 г. 17:00
Променено: 16.1.2017 г. 16:54
01-2016-130Публично състезаниеВъзложена15.8.2016 г. 16:52
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Предмет на настоящата поръчка е "Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.9.2016 г. 17:00
Променено: 22.12.2016 г. 8:34
01-2016-112Открита процедураВъзложена13.7.2016 г. 11:07
"Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата поръчка е "Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.8.2016 г. 17:00
Променено: 22.12.2016 г. 8:57
01-2016-63Прекратена5.4.2016 г. 10:40
"Доставка и монтаж на димоуплътнени самозатварящи се врати за коридори и самозатварящи се врати с огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата поръчка е "Доставка и монтаж на димоуплътнени самозатварящи се врати за коридори и самозатварящи се врати с огнеустойчивост минимум EI 60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Благоевград"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 7.7.2016 г. 11:58
01-2016-59Прекратена31.3.2016 г. 16:49
"Абонаментна поддръжка на климатични инсталации и чилър, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
Предмет на настоящата поръчка е "Абонаментна поддръжка на климатични инсталации и чилър, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 7.7.2016 г. 11:59
01-2016-40Възложена10.3.2016 г. 14:32
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради и прилежащи площи, ползвани от изнесени работни места на ТП на НОИ - Благоевград,  в градовете Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев"

Предмет на настоящата поръчка е "Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради и прилежащи площи, ползвани от изнесени работни места на ТП на НОИ Благоевград,  в градовете Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.5.2016 г. 17:00
Променено: 6.7.2016 г. 15:53
01-2016-29Публична покана по ЗОПВъзложена26.2.2016 г. 16:27
"Отпечатване и доставка на бланки и фомуляри за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград"
"Отпечатване и доставка на бланки и фомуляри за нуждите на ТП на НОИ - Благоевград
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.3.2016 г. 17:00
Променено: 3.5.2016 г. 13:46