Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
01-2020-Ц1015-01-33Открита процедураВъзложена14.5.2020 г. 13:41
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ - Благоевград и прилежащи площи
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно, периодично и основно комплексно почистване на ползваните работни помещения и прилежащи площи в постоянни работни места /ПРМ/ на ТП на НОИ – Благоевград,  в градовете Петрич, Сандански, Гоце Делчев и Разлог. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.7.2020 г. 17:00
Променено: 2.10.2020 г. 11:26
01-2020-1015-01-41Открита процедураВъзложена13.4.2020 г. 15:56
Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТП на НОИ - Благоевград
Настоящата обществена поръчка се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Електроенергиен Системен Оператор ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси на обект: административната сграда на ТП на НОИ гр. Благоевград, ул. „Тракия“ № 1, включително и изнесените работни места /ИРМ/ в гр. Разлог, пл. „Преображение” № 1, ет. 6, гр. Сандански, бул. „Свобода” № 3, който да предложи най-изгодни условия за доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Благоевград.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2020 г. 17:00
Променено: 23.12.2020 г. 13:52