Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

29-2021-1016-40-997

Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ

Вид на обществената поръчка

чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП

Описание на предмета

Допълнителна информация

Състояние

Възложена

Номер на поръчката в АОП

Лице за контакти

E-mail

Телефон

Факс


Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(4)
разгъване Раздел : 3. Протоколи/доклади ‎(3)
разгъване Раздел : 4. Решения за завършване на процедурата ‎(1)
разгъване Раздел : 7. Договор/споразумение ‎(3)
разгъване Раздел : 8. Информация за изпълнение на договора ‎(1)
разгъване Раздел : 9. Съобщения ‎(1)