Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
29-2021-1016-40-996чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПОтворена25.1.2021 г. 16:49
Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ по две обособени позиции“, обособена позиция № 1: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 25.1.2021 г. 16:51
29-2021-1016-40-997чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПОтворена18.1.2021 г. 15:36
Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 18.1.2021 г. 15:36