Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
29-2021-1016-40-1016чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПОтворена8.10.2021 г. 13:11
Доставка на нерицклирана копирна хартия за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 26.10.2021 г. 15:06
29-2021-1016-40-195чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПВъзложена9.3.2021 г. 16:46
„Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на Централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.8.2021 г. 11:17
29-2021-1016-40-996чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПВъзложена25.1.2021 г. 16:49
Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ по две обособени позиции“, обособена позиция № 1: „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 19.3.2021 г. 14:26
29-2021-1016-40-997чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОПВъзложена18.1.2021 г. 15:36
Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. за нуждите на ЦУ и ТП на НОИ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.3.2021 г. 10:36