Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
28-2014-1074Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена14.11.2014 г. 15:57
„Възстановяване на ламаринена обшивка на борда на тераса на първи етаж на административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол, находяща се на адрес гр. Ямбол, ул. "Г.С. Раковски" №9”
С Решение № РЕ-02-5 от 14.11.2014г. на директора на ТП на НОИ – гр. Ямбол на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление с предмет „Възстановяване на ламаринена обшивка на борда на тераса на първи етаж на административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол, находяща се на адрес гр. Ямбол, ул. "Г.С. Раковски" №9”. Решението е публикувано в Портала за обществени поръчки под № 00145-2014-0251.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 13.10.2015 г. 13:42