Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
08-2017-1015-08-111Публично състезаниеВъзложена14.9.2017 г. 8:53
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали“
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирано по видове, количество и технически характеристики в техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2017 г. 17:00
Променено: 21.11.2017 г. 16:41
08-2017-1015-08-94Публично състезаниеВъзложена7.8.2017 г. 10:37
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати, необходими за нормалното протичане на работния процес в ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2017 г. 17:00
Променено: 13.12.2017 г. 15:16
08-2017-1015-08-76Публично състезаниеПрекратена5.7.2017 г. 10:43
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Кърджали
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на ново и качествено офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирано по видове, количество и технически характеристики в техническите спецификации към поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.9.2017 г. 17:00
Променено: 7.9.2017 г. 9:17
08-2017-1015-08-47Събиране на оферти с обяваВъзложена11.5.2017 г. 11:25
„Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“
Предмет на настоящата обществена поръчка включва отпечатването и доставката на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, индивидуализирани по формат, вид хартия и прогнозни количества в Техническите спецификации към документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.7.2017 г. 17:00
Променено: 23.8.2017 г. 11:45
08-2017-1015-08-48Открита процедураВъзложена3.5.2017 г. 11:19
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, по обособени позиции.“
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Предоставяне на услуги по невъоръжена физическа охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали; Обособена позиция № 2: Предоставяне на услуги по охрана със СОТ на имоти за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.7.2017 г. 17:00
Променено: 5.10.2017 г. 11:18