Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
14-2017-1015-14-154Открита процедураВъзложена3.8.2017 г. 15:38
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Плевен
С Решение № 1040-14-7 от 02.10.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е "Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ - Плевен ". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел "Профил на купувача". Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 13.11.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 14.11.2017 г. от 09:30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, ет. 10, офис 74. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС под № 2017/S 191-391231 и в РОП под уник. № 00145-2017-0199.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2017 г. 17:00
Променено: 13.2.2018 г. 13:12
14-2017-1015-14-86Пряко договарянеПрекратена19.5.2017 г. 10:38
Предоставяне на В и К услуги за ТП на НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-5 от 29.06.2017г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет "Предоставяне на ВиК услуги за ТП на НОИ - Плевен". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл.182, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 16.4.2018 г. 15:18
14-2017-1015-14-80Открита процедураВъзложена24.4.2017 г. 9:02
Доставка на 2 бр. баркод четци на ТП на НОИ – Плевен
С Решение № 1040-14-4 от 21.06.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е " Доставка на 2 бр. баркод четци на ТП на НОИ - Плевен ". Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел "Профил на купувача". Срокът за получаване на офертите за участие е до 17:00 часа на 31.07.2017 г. Офертите ще бъдат отворени на 01.08.2017 г. от 09:30 часа в ТП на НОИ - Плевен, пл. "Иван Миндиликов" № 8, ет. 10, офис 74. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС под № 2017/S 118-236630 и в РОП под уник. № 00145-2017-0109.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.7.2017 г. 17:00
Променено: 30.11.2017 г. 15:47
14-2017-1015-14-67Открита процедураПрекратена6.4.2017 г. 10:40
Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ-Плевен
С Решение № 1040-14-3 от 01.06.2017 г. на Директора на ТП на НОИ - Плевен е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Плевен“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Офертите ще бъдат отворени на 12.07.2017 г. от 09:30 часа в административната сграда на ТП на НОИ - Плевен, гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов“ № 8, ет. 10, офис 74.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.7.2017 г. 17:00
Променено: 13.11.2017 г. 16:27