Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
22-2014-49Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена4.11.2014 г. 14:13
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - София област"
С Решение №Т-19/04.11.2014 г. на директора на ТП на НОИ – София област на основание чл.90, ал.1, т.2 от ЗОП е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – София област“. Решението е публикувано в Портала за обществени поръчки под №00145-2014-0244.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 19.5.2015 г. 12:28