Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
22-2016-1015-22-173Публично състезаниеПрекратена19.10.2016 г. 15:19
Извършване на текущ ремонт в ТП на НОИ - София област за отстраняване на щети в работно помещение и възстановяване на подпокривни обшивки
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на текущ ремонт за отстраняване на щети в работно помещение и възстановяване на подпокривни обшивки в сградата на ТП на НОИ - София област, гр.София, бул.“Александър Стамболийски“ №48.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.11.2016 г. 16:30
Променено: 7.12.2016 г. 13:22
22-2016-1015-22-174Публично състезаниеВъзложена19.10.2016 г. 15:17
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – София област, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на абонаментна следгаранционна и сервизна техническа поддръжка на един брой асансьорна уредба, находяща се в административната сграда на ТП на НОИ – София област, гр.София, бул.“Александър Стамболийски“ №48, включително доставка на резервни части, материали и консумативи за съоръжението.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.11.2016 г. 16:30
Променено: 14.8.2018 г. 15:43
22-2016-48Открита процедураВъзложена1.4.2016 г. 10:24
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – София-област
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.5.2016 г. 16:30
Променено: 23.10.2018 г. 10:25
22-2016-6Открита процедура по ЗОПВъзложена18.1.2016 г. 14:51
Доставка и монтаж на резервни части, ремонт и въвеждане в експлоатация на асансьорна уредба за нуждите на ТП на НОИ - София област
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.2.2016 г. 16:00
Променено: 4.4.2016 г. 14:59