Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
22-2018-1015-22-96Пряко договарянеВъзложена3.12.2018 г. 10:07
„Строително-монтажни работи в административната сграда на ТП на НОИ – София област по две обособени позиции ”:
1.Обособена позиция №1: „Направа на гишетата с остъкление в приемната на отдел “Пенсии” в сградата на ТП на НОИ - София област“
2.Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на входна врата и ролетна охранителна щора в сградата на ТП на НОИ - София област“
Предметът на поръчката включва направа на гишета с остъкление в приемната на ТП на НОИ - София област, както и доставка и монтаж на входна врата и ролетна охранителна щора в сградата на ТП на НОИ - София област.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 13:56
22-2018-1015-22-70Пряко договарянеВъзложена17.10.2018 г. 13:05
Подмяна на дограма и ремонт на санитарни помещения в ПРМ град Пирдоп
Предметът на поръчката е подмяна на дограма и ремонт на санитарни помещения в ПРМ град Пирдоп. Ремонтът включва подмяна на дограма, боядисване на стени и врати, ремонт на санитарни помещения и довършителни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.10.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 13:58
22-2018-1015-22-69Пряко договарянеВъзложена17.10.2018 г. 13:01
Подмяна на дограма и боядисване на стените с латекс в ПРМ град Сливница
Ремонтът е на две работни помещения и предвижда подмяна на прозорците с PVC такива, боядисване на стените и таваните с бял латекс двукратно, боядисване на вратите с блажна боя, поставяне на ламинат в едната стая, довършителни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.10.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 13:58
22-2018-1015-22-68Публично състезаниеПрекратена10.10.2018 г. 10:19
Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се врати на архивохранилищата с огнеустойчивост EI 60, находящи се на третия етаж в административната сграда на ТП на НОИ – София област
Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на самозатварящи се еднокрили врати с граница на огнеустойчивост EI 60 в сградата на ТП на НОИ – София област с адрес: град София, бул. “Александър Стамболийски” № 48. Вратите са за архивни помещения на третия етаж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 13:59
22-2018-1015-22-48Открита процедураВъзложена2.8.2018 г. 11:44
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – София област по обособени позиции
Предметът на обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - София област по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по Приложение № 1;
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП, по Приложение № 2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.9.2018 г. 0:00
Променено: 24.11.2020 г. 10:23
22-2018-1015-22-44Събиране на оферти с обяваВъзложена18.7.2018 г. 14:06
Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ - София област
Доставка, разтоварване и монтаж на работни столове - 28 броя и мениджърски столове - 3 броя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.7.2018 г. 17:00
Променено: 8.8.2018 г. 10:10
22-2018-1015-22-28Публично състезаниеПрекратена10.5.2018 г. 10:14
Подмяна на дограма и боядисване на стените с латекс в ПРМ град Сливница
Ремонтът е на две работни помещения и предвижда подмяна на прозорците с PVC такива, боядисване на стените и таваните с бял латекс двукратно, боядисване на вратите с блажна боя, поставяне на ламинат в едната стая, довършителни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.7.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 14:01
22-2018-1015-22-27Публично състезаниеПрекратена10.5.2018 г. 10:10
Подмяна на дограма и ремонт на санитарни помещения в ПРМ град Пирдоп
Предметът на поръчката е подмяна на дограма и ремонт на санитарни помещения в ПРМ град Пирдоп. Ремонтът включва подмяна на дограма, боядисване на стени и врати, ремонт на санитарни помещения и довършителни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.7.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 14:03
22-2018-1015-22-29Публично състезаниеПрекратена10.5.2018 г. 10:07
Строително-монтажни работи в административната сграда на ТП на НОИ – София област по две обособени позиции
Поръчката включва направа на гишета с остъкление в приемната на отдел "Пенсии" и доставка и монтаж на входна врата и ролетна охранителна щора в сградата на ТП на НОИ - София област.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.7.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 14:04
22-2018-1015-22-30Събиране на оферти с обяваВъзложена10.5.2018 г. 10:05
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на административната сграда на ТП на НОИ – София област
Настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на архивни и работни помещения в ТП на НОИ – София област. Общата площ, която Изпълнителят следва да обработва е приблизително 1550 кв. м.
Административната сграда се състои от три етажа, включващи работни помещения, архивни помещения, сервизни помещения/тоалетни, стълбище, коридори, както и мазе и таван.
         Дезинфекция, дезинсекция и дератизация се извършва с цел намаляване на числеността на преносители, причинители, резервоари на инфекции и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека по смисъла на Наредба № 1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2018 г. 17:00
Променено: 10.8.2018 г. 11:54
22-2018-1015-22-24Публично състезаниеВъзложена3.5.2018 г. 14:08
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 7 броя климатици
Предмет на настоящата процедура е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 7 броя климатици в сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, находящи се в градовете София, Самоков, Сливница и Пирдоп. Доставката, монтажът, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на климатичната техника е предвидено да се изпълнява на адреси и по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно приложение №1 към техническите спецификации от документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.6.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 14:06
22-2018-1015-22-14Събиране на оферти с обяваВъзложена12.2.2018 г. 10:26
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – София област, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Предметът на поръчката е извършване на абонаментна следгаранционна поддръжка на един брой асансьорна уредба, находяща се в сградата на ТП на НОИ - София област, град София, бул."Александър Стамболийски" №48. Сградата е пететажна. Асансьорната уредба е един брой; спира на първи, трети и четвърти етаж. Поръчката включва извършване на месечни планови и извънпланови технологични операции по обслужването на асансьорната уредба, както и аварийно обслужване при необходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.3.2018 г. 17:00
Променено: 14.8.2018 г. 12:59