Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
1007-22-225Директно възлаганеВъзложена9.11.2021 г. 10:39
Предмет на настоящото директно възлагане е доставка и монтаж на камера за видеонаблюдение и изграждане на самостоятелна алармена система против проникване /СОТ/ на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – София област
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 9.11.2021 г. 10:40
22-2020-1015-22-7Събиране на оферти с обяваВъзложена10.6.2020 г. 11:20
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба и доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – София област
Абонаментната следгаранционна поддръжка е на 1 бр. асансьорна уредба, монтирана в сградата на ТП на НОИ – София област, гр.София, бул.“Александър Стамболийски“ №48. Сградата е пететажна. Асансьорната уредба е един брой; спира на първи, трети и четвърти етажи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2020 г. 17:00
Променено: 16.12.2020 г. 13:06
22-2019-1015-22-118Открита процедураЗатворена18.10.2019 г. 12:00
Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на ТП на НОИ – София област
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещенията в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – София област за срок от 24 /двадесет и четири / месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.11.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 12:13
22-2019-1015-22-92Публично състезаниеВъзложена30.7.2019 г. 14:16
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - София област
Доставка на офис обзавеждане, включваща разтоварване и монтаж на работни столове- 10 броя и мениджърски столове – 30 броя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.8.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 12:14
22-2019-1015-22-72Публично състезаниеВъзложена27.6.2019 г. 9:47
"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици"
Предмет на настоящата процедура е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 7 броя климатици в сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, находящи се в градовете Ботевград, Елин Пелин, Костинброд и Своге, както и в сървърното помещение на ТП на НОИ - град Кюстендил. Доставката, монтажът, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на климатичната техника е предвидено да се изпълнява на адреси и по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно приложение №1 към техническите спецификации от документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.7.2019 г. 17:00
Променено: 17.12.2019 г. 13:39
22-2019-1015-22-76Открита процедураПрекратена27.6.2019 г. 9:43
"Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на ТП на НОИ – София област"
Настоящата обществена поръчка е за осигуряване на ежедневно и периодично почистване на помещенията в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – София област за срок от 24 /двадесет и четири / месеца
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.8.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 12:17
22-2019-1015-22-75Договаряне без предварително обявлениеВъзложена24.6.2019 г. 15:17
„Предоставяне на услуги по охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, с две обособени позиции:   
1.Обособена позиция №1: "Охрана на административната сграда на ТП на НОИ – София област"                        
2.Обособена позиция №2: "Охрана на имот, ползван от ТП на НОИ - София област, находящ се в град Самоков“
Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградите, ползвани от ТП на НОИ - София област, в работните дни - след приключване на работното време и почистването на сградата в интервала от 18.00 часа до 07.00 часа на следващия ден, а в почивните и празничните дни – денонощно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 18.12.2019 г. 12:18
22-2019-1015-22-68Публично състезаниеВъзложена19.6.2019 г. 13:08
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на абонаментна поддръжка, профилактика и осигуряване на консумативи и резервни части за климатичната техника, собственост на ТП на НОИ - София област, описана по вид и местонахождение в Приложение № 1 от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.7.2019 г. 17:00
Променено: 23.4.2020 г. 13:50
22-2019-1015-22-28Открита процедураПрекратена2.5.2019 г. 13:55
„Предоставяне на услуги по охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, с две обособени позиции:   
1.Обособена позиция №1: "Охрана на административната сграда на ТП на НОИ – София област"                        
2.Обособена позиция №2: "Охрана на имот, ползван от ТП на НОИ - София област, находящ се в град Самоков“.
Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградите, ползвани от ТП на НОИ - София област, в работните дни - след приключване на работното време и почистването на сградата в интервала от 18.00 часа до 07.00 часа на следващия ден, а в почивните и празничните дни – денонощно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.6.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 12:20
22-2019-1015-22-17Пряко договарянеВъзложена11.3.2019 г. 12:28
Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се врати на архивохранилищата с огнеустойчивост EI 60, находящи се на третия етаж в административната сграда на ТП на НОИ – София област
Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на самозатварящи се еднокрили врати с граница на огнеустойчивост EI 60 в сградата на ТП на НОИ – София област с адрес: град София, бул. “Александър Стамболийски” № 48. Вратите са за архивни помещения на третия етаж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.3.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 12:21
22-2018-1015-22-96Пряко договарянеВъзложена3.12.2018 г. 10:07
„Строително-монтажни работи в административната сграда на ТП на НОИ – София област по две обособени позиции ”:
1.Обособена позиция №1: „Направа на гишетата с остъкление в приемната на отдел “Пенсии” в сградата на ТП на НОИ - София област“
2.Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на входна врата и ролетна охранителна щора в сградата на ТП на НОИ - София област“
Предметът на поръчката включва направа на гишета с остъкление в приемната на ТП на НОИ - София област, както и доставка и монтаж на входна врата и ролетна охранителна щора в сградата на ТП на НОИ - София област.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 13:56
22-2018-1015-22-70Пряко договарянеВъзложена17.10.2018 г. 13:05
Подмяна на дограма и ремонт на санитарни помещения в ПРМ град Пирдоп
Предметът на поръчката е подмяна на дограма и ремонт на санитарни помещения в ПРМ град Пирдоп. Ремонтът включва подмяна на дограма, боядисване на стени и врати, ремонт на санитарни помещения и довършителни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.10.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 13:58
22-2018-1015-22-69Пряко договарянеВъзложена17.10.2018 г. 13:01
Подмяна на дограма и боядисване на стените с латекс в ПРМ град Сливница
Ремонтът е на две работни помещения и предвижда подмяна на прозорците с PVC такива, боядисване на стените и таваните с бял латекс двукратно, боядисване на вратите с блажна боя, поставяне на ламинат в едната стая, довършителни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.10.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 13:58
22-2018-1015-22-68Публично състезаниеПрекратена10.10.2018 г. 10:19
Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се врати на архивохранилищата с огнеустойчивост EI 60, находящи се на третия етаж в административната сграда на ТП на НОИ – София област
Предмет на обществената поръчка е доставка и монтаж на самозатварящи се еднокрили врати с граница на огнеустойчивост EI 60 в сградата на ТП на НОИ – София област с адрес: град София, бул. “Александър Стамболийски” № 48. Вратите са за архивни помещения на третия етаж.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.1.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 13:59
22-2018-1015-22-48Открита процедураВъзложена2.8.2018 г. 11:44
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ – София област по обособени позиции
Предметът на обществената поръчка включва доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - София област по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по Приложение № 1;
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, включени в списъка по чл. 12, ал.1, т. 1 от ЗОП, по Приложение № 2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.9.2018 г. 0:00
Променено: 24.11.2020 г. 10:23
22-2018-1015-22-44Събиране на оферти с обяваВъзложена18.7.2018 г. 14:06
Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ - София област
Доставка, разтоварване и монтаж на работни столове - 28 броя и мениджърски столове - 3 броя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.7.2018 г. 17:00
Променено: 8.8.2018 г. 10:10
22-2018-1015-22-28Публично състезаниеПрекратена10.5.2018 г. 10:14
Подмяна на дограма и боядисване на стените с латекс в ПРМ град Сливница
Ремонтът е на две работни помещения и предвижда подмяна на прозорците с PVC такива, боядисване на стените и таваните с бял латекс двукратно, боядисване на вратите с блажна боя, поставяне на ламинат в едната стая, довършителни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.7.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 14:01
22-2018-1015-22-27Публично състезаниеПрекратена10.5.2018 г. 10:10
Подмяна на дограма и ремонт на санитарни помещения в ПРМ град Пирдоп
Предметът на поръчката е подмяна на дограма и ремонт на санитарни помещения в ПРМ град Пирдоп. Ремонтът включва подмяна на дограма, боядисване на стени и врати, ремонт на санитарни помещения и довършителни работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.7.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 14:03
22-2018-1015-22-29Публично състезаниеПрекратена10.5.2018 г. 10:07
Строително-монтажни работи в административната сграда на ТП на НОИ – София област по две обособени позиции
Поръчката включва направа на гишета с остъкление в приемната на отдел "Пенсии" и доставка и монтаж на входна врата и ролетна охранителна щора в сградата на ТП на НОИ - София област.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.7.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 14:04
22-2018-1015-22-30Събиране на оферти с обяваВъзложена10.5.2018 г. 10:05
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на административната сграда на ТП на НОИ – София област
Настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП е за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на архивни и работни помещения в ТП на НОИ – София област. Общата площ, която Изпълнителят следва да обработва е приблизително 1550 кв. м.
Административната сграда се състои от три етажа, включващи работни помещения, архивни помещения, сервизни помещения/тоалетни, стълбище, коридори, както и мазе и таван.
         Дезинфекция, дезинсекция и дератизация се извършва с цел намаляване на числеността на преносители, причинители, резервоари на инфекции и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека по смисъла на Наредба № 1/05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2018 г. 17:00
Променено: 10.8.2018 г. 11:54
22-2018-1015-22-24Публично състезаниеВъзложена3.5.2018 г. 14:08
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 7 броя климатици
Предмет на настоящата процедура е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 7 броя климатици в сгради, ползвани от ТП на НОИ - София област, находящи се в градовете София, Самоков, Сливница и Пирдоп. Доставката, монтажът, въвеждането в експлоатация и гаранционната поддръжка на климатичната техника е предвидено да се изпълнява на адреси и по видове, мощности, начин на монтаж и брой на техниката съгласно приложение №1 към техническите спецификации от документацията за участие в процедурата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.6.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 14:06
22-2018-1015-22-14Събиране на оферти с обяваВъзложена12.2.2018 г. 10:26
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – София област, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Предметът на поръчката е извършване на абонаментна следгаранционна поддръжка на един брой асансьорна уредба, находяща се в сградата на ТП на НОИ - София област, град София, бул."Александър Стамболийски" №48. Сградата е пететажна. Асансьорната уредба е един брой; спира на първи, трети и четвърти етаж. Поръчката включва извършване на месечни планови и извънпланови технологични операции по обслужването на асансьорната уредба, както и аварийно обслужване при необходимост.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.3.2018 г. 17:00
Променено: 14.8.2018 г. 12:59
22-2017-1015-22-156Открита процедураВъзложена2.11.2017 г. 10:27
Охрана на имот, ползван от ТП на НОИ - София област, находящ се в град Самоков
Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата, находяща се на адрес: град Самоков, пл."Захари Зограф" №1, стаи№12, 13 и 14 на втория етаж , в работните дни - след приключване на работното време и почистването на сградата в интервала от 18.00 часа до 07.00 часа на следващия ден, а в почивните и празничните дни – денонощно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2017 г. 17:00
Променено: 24.2.2020 г. 10:47
22-2017-1015-22-148Публично състезаниеВъзложена16.10.2017 г. 13:46
Извършване на ремонт в административната сграда на ТП на НОИ – София област
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на ремонт на едно работно помещение, находящо се в административната сграда на ТП на НОИ – София област. Ремонтните работи включват полагане на мазилка и шпакловка, бояджийски работи по стени, таван и радиатор, демонтаж, доставка и монтаж на ламиниран паркет, направа на окачен таван и др.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2017 г. 17:00
Променено: 22.1.2018 г. 10:20
22-2017-1015-22-78Публично състезаниеВъзложена18.5.2017 г. 11:09
Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ - София област
Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде осъществен избор на външен  изпълнител за извършване на комплексно почистване на административната сграда на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – София област (ТП на НОИ – София област). Изпълнителят следва да осигури комплексно почистване на работни, архивни и сервизни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – София област за срок от 24 месеца със собствен персонал, машини, почистващи препарати, материали и консумативи при спазване условията, изискванията и обема, посочени Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.7.2017 г. 17:00
Променено: 4.10.2017 г. 15:59
22-2017-1015-22-77Публично състезаниеВъзложена18.5.2017 г. 11:08
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - София област
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на консумативи и подлежащи на износване модули за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни машини, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - София област. Предметът на поръчката включва периодични доставки на фабрично нови, неупотребявани и нерециклирани оригинални или еквивалентни консумативи, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества в Техническите спецификации, част от документацията на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.8.2017 г. 17:00
Променено: 3.11.2017 г. 9:38
22-2017-1015-22-76Публично състезаниеВъзложена18.5.2017 г. 11:06
Абонаментна поддръжка на климатична техника в сградата на ТП на НОИ - София област, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2017 г. 17:00
Променено: 15.8.2017 г. 14:51
22-2017-1015-22-55Открита процедураВъзложена25.4.2017 г. 14:54
Абонаментна поддръжка на компютърна и офис техника, включително доставка на резервни части в ТП на НОИ - София област
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.6.2017 г. 17:00
Променено: 23.7.2019 г. 12:13
22-2017-1006-22-2Договаряне без предварително обявлениеВъзложена25.4.2017 г. 10:20
Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ - София област
Доставка на топлинна енергия за срок от 48 месеца за нуждите на административната сграда на ТП на НОИ - София област с адрес: град София, бул."Александър Стамболийски" №48.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 6.6.2017 г. 13:58
22-2017-1006-22-1Пряко договарянеВъзложена11.4.2017 г. 13:36
Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - София област
Предоставяне на ВиК услуги - доставка на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води за срок от 48 месеца за нуждите на административната сграда на ТП на НОИ - София област с адрес: град София, бул."Александър Стамболийски" №48.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 11.6.2021 г. 13:18
1 - 30Напред