Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
06-2020-1015-06-37Събиране на оферти с обяваВъзложена9.6.2020 г. 10:13
"Доставка на пътнически микробус (8+1) места за ТП на НОИ - Враца"
Предмет на обществената поръчка е доставка и гаранционно поддържане на пътнически микробус, за нуждите на администрацията на Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) – Враца съгласно минимални технически характеристики, описани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2020 г. 17:00
Променено: 11.8.2020 г. 15:18
06-2020-1015-06-36Публично състезаниеВъзложена9.6.2020 г. 10:11
"Ремонти в приземен етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ - Враца, включително обезопасяване от наводняване трафопост и вентилация и климатизация"
Обществената поръчка включва в предмета си частичен вътрешен ремонт на помещения в приземен етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, обезопасяване от наводняване трафопост и вентилация и климатизация на помещенията, съгласно Техническа спецификация и количествено-стойностна сметка (КСС), неразделна част от документацията на поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2020 г. 17:00
Променено: 20.8.2020 г. 16:19