Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
07-2015-1015-07-36Открита процедура по ЗОПВъзложена12.9.2015 г. 14:32
 Избор на изпълнител за извършване на Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – гр. Габрово по обособени позиции.

            Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1”

Обособена позиция №2: „Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”

"С Решение № 1006-07-6#3/24.09.2015г. на Директора на ТП на НОИ- Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – гр. Габрово по обособени позиции.
 Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1”
Обособена позиция №2: „Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”
 Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.11.2015 г. 16:30
Променено: 28.12.2015 г. 9:52
07-2015-1015-07-29Открита процедура по ЗОПВъзложена20.8.2015 г. 14:15
Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ- Габрово
С Решение № 1006-07-4#1/21.08.2015г. на Директора на ТП на НОИ- Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Габрово”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2015 г. 16:30
Променено: 28.12.2015 г. 9:52
07-2015-1015-07-6Открита процедура по ЗОППрекратена17.7.2015 г. 14:31
“Абонаментна поддръжка на климатици, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Габрово"
С Решение № РД-1006-07-1#2 от 17.07.2015г. на Директора на ТП на НОИ- Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка на климатици, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Габрово" . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2015 г. 16:30
Променено: 29.9.2015 г. 10:29
07-2015-55Открита процедура по ЗОППрекратена22.5.2015 г. 16:00
Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ- Габрово
С Решение № РД-555#3 от 29.05.2015г. на Директора на ТП на НОИ- Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на НОИ - Габрово”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2015 г. 16:30
Променено: 24.7.2015 г. 16:10
07-2015-42Открита процедура по ЗОПВъзложена23.4.2015 г. 14:55
Доставка на консумативи за принтери и многофункционални устройства, копирни машини и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ- Габрово
С Решение № РД-428#2 от 23.04.2015г. на Директора на ТП на НОИ- Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на консумативи за принтери и многофункционални устройства, копирни машини и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ- Габрово” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.5.2015 г. 16:30
Променено: 24.7.2015 г. 16:08
07-2015-36Открита процедура по ЗОПВъзложена30.3.2015 г. 10:31
Абонаментно поддържане и сервиз на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Габрово
С Решение № РД-343#1 от 30.03.2015г. на Директора на ТП на НОИ- Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно поддържане и сервиз на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Габрово” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.5.2015 г. 16:30
Променено: 24.7.2015 г. 16:09
07-2015-23Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена13.2.2015 г. 11:27
Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ- Габрово
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 8.5.2015 г. 16:17