Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
07-2016-1015-07-120Открита процедураВъзложена12.12.2016 г. 10:42
„Предоставяне на услуги по охрана на имоти за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“
Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по охрана, които включват дневна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на ТП на НОИ – Габрово и охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на административната сграда и офиса на ТП на НОИ – Габрово в гр. Севлиево.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.1.2017 г. 17:00
Променено: 27.2.2017 г. 15:58
07-2016-1015-07-115Публично състезаниеВъзложена16.11.2016 г. 11:00
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Габрово“
Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по поддръжка и ремонт на асансьор в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2016 г. 17:00
Променено: 7.3.2017 г. 15:06
07-2016-1015-07-102Открита процедураВъзложена13.10.2016 г. 15:30
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради и прилежащи площи на ТП на НОИ - Габрово


Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради и прилежащи площи на ТП на НОИ – Габрово в следните обекти:
- Административна сграда на ТП на НОИ – Габрово, находяща се в гр. Габрово, ул. „Николаевска“ № 17, ет.3 и 4
- Изнесен офис на ТП на НОИ – Габрово в гр. Севлиево, находящ се в гр. Севлиево, ул. „Стара планина“ № 34 А, ет.2
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2016 г. 17:00
Променено: 27.2.2017 г. 15:58
07-2016-1015-07-98Открита процедураВъзложена27.9.2016 г. 15:53
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Габрово, по обособени позиции“


Предмет на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособени позиции, както следва:
1.1. доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №1, която включва доставка на канцеларски материали по списък - Приложение №1;
1.2. доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Габрово, по обособена позиция №2, която включва доставка на канцеларски материали по списък - Приложение №2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.11.2016 г. 17:00
Променено: 19.12.2016 г. 15:48
07-2016-1016-07-83Публично състезаниеПрекратена2.8.2016 г. 14:19
“Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи  за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“
С решение №1006-07-3#3/01.08.2016г. на директора на ТП на НОИ – гр. Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сгради на НОИ, включително осигуряване на резервни части и консумативи  за нуждите на ТП на НОИ – Габрово“
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.8.2016 г. 17:00
Променено: 31.8.2016 г. 10:22
07-2016-1015-07-51Публично състезаниеВъзложена1.7.2016 г. 16:17
“Извършване на текущ ремонт за нуждите на ТП на НОИ- Габрово, по обособени позиции”
Предмет на настоящата поръчка е “Извършване на текущ ремонт за нуждите на ТП на НОИ- Габрово, по обособени позиции” Обособена позиция №1 „Обособяване на гише за инвалиди съгласно Приложение №1”
Обособена позиция №2 “Смяна на външни врати на тоалетните в административната сграда съгласно Приложение №2”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.8.2016 г. 16:30
Променено: 7.6.2018 г. 16:59
07-2016-1015-07-25Възложена14.3.2016 г. 16:06
 “Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Габрово”
С Решение № 1006-07-2#3/21.03.2016г. на Директора на ТП на НОИ- Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Габрово” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2016 г. 16:30
Променено: 1.7.2016 г. 14:03
07-2016-1015-07-24Възложена26.2.2016 г. 11:55
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Габрово”
 "С Решение № 1006-07-1#3/07.03.2016г. на Директора на ТП на НОИ- Габрово е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Абонаментно и сервизно обслужване  на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Габрово”.Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки."
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.4.2016 г. 16:30
Променено: 4.7.2016 г. 9:49
07-2016-1015-07-20Възложена18.2.2016 г. 15:35
 “Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в  ТП на НОИ - Габрово "
“Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в  ТП на НОИ - Габрово ", находящи се в административната сграда на ТП на НОИ - гр. Габрово на ул. „Николаевска” №17.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.3.2016 г. 16:30
Променено: 4.7.2016 г. 9:49