Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
09-2014-212Открита процедура по ЗОПВъзложена12.11.2014 г. 15:03
 “Осигуряване  на  охрана  с  технически  системи  за  сигурност  на административната сграда на ТП на НОИ – Кюстендил, бул. “България”  №46  и Архивохранилище - с. Невестино, ул. “Струма” №16, пропускателен режим в рамките на утвърденото работно време на административната сграда и в сградата на Архивохранилище в с. Невестино и физическа охрана в извън работно време на Архивохранилище с. Невестино”
Целта на настоящата обществената поръчка е да бъде осъществен избор на изпълнител за извършване на  охрана  с  технически  системи  за  сигурност  на административната сграда на ТП на НОИ – Кюстендил, бул. “България”       №46 и Архивохранилище - с. Невестино, ул. “Струма” №16, пропускателен режим в рамките на утвърденото работно време на административната сграда и в сградата на Архивохранилище в с. Невестино и физическа охрана в извън работно време на Архивохранилище с. Невестино
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.12.2014 г. 16:30
Променено: 6.3.2015 г. 13:50