Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
09-2019-1015-09-191Открита процедураВъзложена4.12.2019 г. 15:47
 “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ-Кюстендил и прилежащи площи "
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на  ТП на НОИ – Кюстендил и прилежащи площи  за осигуряване на ежедневно, периодично  и основно почистване на помещенията в административната сграда и прилежащите площи на ТП на НОИ – Кюстендил – гр. Кюстендил, бул. България № 46 и работните и архивните помещения, ведно с дворното място на Архивохранилище - с. Невестино за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Изпълнителя ще извършва услугата със собствен персонал, препарати, консумативи и техника при спазване на условията, изискванията и обема посочени в Техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.2.2020 г. 17:00
Променено: 25.6.2020 г. 11:15
09-2019-1015-09-133Публично състезаниеВъзложена4.9.2019 г. 9:39
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатична техника за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил."
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатична техника за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.10.2019 г. 17:00
Променено: 20.12.2019 г. 13:46
09-2019-1015-09-113Събиране на оферти с обяваВъзложена16.8.2019 г. 15:19
“Изготвяне на инвестиционни проекти за ремонтни работи в сгради 3(4) и сграда 8 в ООА с. Невестино за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“.
Обществената поръчка включва в обхвата си изготвяне на два броя инвестиционни проекти за ремонти в съществуващи сгради в поземлен имот, собственост на НОИ в ООА – с. Невестино, обл. Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.9.2019 г. 17:00
Променено: 11.11.2019 г. 12:56
09-2019-1015-09-103Събиране на оферти с обяваВъзложена23.7.2019 г. 14:23
„Доставка на системата за контрол на достъпа и на работното време  за сгради на ТП на НОИ – Кюстендил“
Доставка на системата за контрол на достъпа и на работното време  за сгради на ТП на НОИ –  Кюстендил.
 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.8.2019 г. 17:00
Променено: 3.10.2019 г. 9:12
09-2019-1015-09-67Открита процедураВъзложена15.5.2019 г. 15:46
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил"
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.7.2019 г. 17:00
Променено: 9.9.2019 г. 15:56