Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
09-2015-1015-09-58Публична покана по ЗОПВъзложена6.10.2015 г. 10:10
Доставка и монтаж на метални стелажи
Доставка и монтаж на метални стелажи в нова сграда, предназначени за съхраняване на документи на хартиен носител, в ООА - с.Невестино, област Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.10.2015 г. 16:30
Променено: 23.11.2015 г. 10:16
09-2015-10150940Открита процедура по ЗОПВъзложена9.9.2015 г. 10:52
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Кюстендил
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.11.2015 г. 16:30
Променено: 25.3.2016 г. 14:20
09-2015-35Открита процедура по ЗОПВъзложена19.8.2015 г. 9:10
"Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ-Кюстендил"
Извършване на абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2015 г. 16:30
Променено: 7.1.2016 г. 15:30
09-2015-110Открита процедура по ЗОПВъзложена29.7.2015 г. 9:16
”Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на  ТП на НОИ –Кюстендил”
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на  ТП на НОИ –Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.8.2015 г. 16:30
Променено: 9.12.2015 г. 16:28
09-2015-124Публична покана по ЗОПВъзложена7.7.2015 г. 13:40
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2015 г. 16:30
Променено: 29.9.2015 г. 8:59
09-2015-45Открита процедура по ЗОПВъзложена25.3.2015 г. 15:03
"Текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул."България" №46"
Възлагането на обществената поръчка е за извършване на частичен ремонт в част от помещенията (подмяна на подова настилка в работни помещения), находящи се в Административната сграда на ТП на НОИ - Кюстендил, бул. “България”  №46 и  смяна на съществуващата входна врата на административната сграда с нова алуминиева врата с антипаник брава и автомат за затваряне.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.5.2015 г. 16:30
Променено: 24.8.2015 г. 16:42
09-2015-40Открита процедура по ЗОПВъзложена25.3.2015 г. 14:50
"Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил"
Предметът на настоящата поръчка e за абонаментна поддръжка на  асансьорна уредба, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ – Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.6.2015 г. 16:30
Променено: 29.9.2015 г. 13:54
09-2015-39Открита процедура по ЗОПВъзложена19.3.2015 г. 11:40
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ –Кюстендил
Извършване на абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ –Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.5.2015 г. 16:30
Променено: 24.8.2015 г. 16:41
09-2015-32Открита процедура по ЗОПВъзложена23.2.2015 г. 11:08
“Комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46, почистване на работните и архивните помещения с дворно място на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16”.
Осигуряване на комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46, почистване на работните и архивните помещения с дворно място на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.4.2015 г. 16:30
Променено: 25.6.2015 г. 15:27