Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
09-2018-1015-09-192Събиране на оферти с обяваВъзложена14.11.2018 г. 14:53
"Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в сграда на ТП на НОИ - Кюстендил, включително осигуряване на резервни части и консумативи."
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, включително осигуряване на резервни части и консумативи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.1.2019 г. 17:00
Променено: 19.3.2019 г. 9:14
09-2018-1015-09-172Открита процедураВъзложена27.9.2018 г. 8:49
"Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ-Кюстендил по обособени позиции“.
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ-Кюстендил по обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.1.2019 г. 17:00
Променено: 5.3.2019 г. 15:48
09-2018-1015-09-159Публично състезаниеВъзложена4.9.2018 г. 15:25
"Строително-монтажни работи по възстановяване на компрометирани участъци от оградата на ООА с.Невестино към ТП на НОИ - Кюстендил."
Строително-монтажни работи по възстановяване  на компрометирани участъци от оградата на ООА с.Невестино към ТП на НОИ - Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.11.2018 г. 17:00
Променено: 7.1.2019 г. 10:38
09-2018-1015-09-144Публично състезаниеПрекратена6.8.2018 г. 10:37
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“ .
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.11.2018 г. 17:00
Променено: 3.4.2019 г. 13:56
09-2018-1015-09-141Открита процедураВъзложена2.8.2018 г. 11:30
"Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ-Кюстендил“.
Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2018 г. 17:00
Променено: 6.2.2019 г. 16:24
09-2018-1015-09-100Публично състезаниеВъзложена6.6.2018 г. 15:16
“Текущ ремонт на тераса/покрив на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил.
Текущ ремонт на тераса/покрив на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.7.2018 г. 17:00
Променено: 5.10.2018 г. 11:55
09-2018-1015-09-79Открита процедураВъзложена2.5.2018 г. 14:17
“Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ-Кюстендил“.
Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.7.2018 г. 17:00
Променено: 8.11.2018 г. 16:12
09-2018-1015-09-60Събиране на оферти с обяваВъзложена17.4.2018 г. 14:43
"Извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и обработки против влечуги на помещения в сгради на ТП на НОИ-Кюстендил".
Извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и обработки против влечуги на помещения в сгради на ТП на НОИ-Кюстендил
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2018 г. 17:00
Променено: 2.7.2018 г. 16:30
09-2018-1015-09-50Открита процедураВъзложена12.3.2018 г. 10:37
"Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ- Кюстендил и прилежащи площи".
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ- Кюстендил и прилежащи площи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.5.2018 г. 17:00
Променено: 2.7.2018 г. 15:39
09-2018-1015-09-5Публично състезаниеПрекратена11.1.2018 г. 16:37
“Изготвяне на инвестиционен проект за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил“
Изготвяне на инвестиционен проект за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 9.3.2018 г. 15:22