Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
09-2016-1015-09-227Открита процедураВъзложена11.8.2016 г. 9:29
“Осигуряване на охрана с технически системи за сигурност по обособени позиции :
Обособена позиция №1 "Осигуряване на охрана с технически системи за сигурност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46 и Архивохранилище – с. Невестино, ул. „Струма“ №16, пропускателен режим в рамките на утвърденото работно време на административната сграда и в сградата на Архивохранилище в с. Невестино и физическа охрана в извън работно време на Архивохранилище с. Невестино“;
Обособена позиция №2 "Охрана със СОТ на приемната на ТП на НОИ София -град в ж.к."Младост" до бл. 347А".
Осигуряване на охрана с технически системи за сигурност по обособени позиции :
Обособена позиция №1 "Осигуряване на охрана с технически системи за сигурност на административната сграда на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46 и Архивохранилище – с. Невестино, ул. „Струма“ №16, пропускателен режим в рамките на утвърденото работно време на административната сграда и в сградата на Архивохранилище в с. Невестино и физическа охрана в извън работно време на Архивохранилище с. Невестино“;
Обособена позиция №2 "Охрана със СОТ на приемната на ТП на НОИ София -град в ж.к."Младост" до бл. 347А.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.11.2016 г. 16:30
Променено: 23.2.2017 г. 8:50
09-2016-1015-09-213Открита процедураВъзложена4.8.2016 г. 10:59
"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Кюстендил по обособени позиции"
Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ -Кюстендил по обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2016 г. 16:30
Променено: 16.1.2017 г. 16:13
09-2016-171Открита процедураВъзложена14.6.2016 г. 9:38
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ Кюстендил”
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ Кюстендил”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.9.2016 г. 16:30
Променено: 29.11.2016 г. 10:26
09-2016-1015-09-172Публично състезаниеВъзложена10.6.2016 г. 16:23
"Текущ ремонт на сграда в Архивохранилище с.Невестино и подмяна на портална врата на Архивохранилището"
Текущ ремонт на сграда в Архивохранилище с.Невестино и подмяна на портална врата на Архивохранилището
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.8.2016 г. 16:30
Променено: 28.11.2016 г. 15:25
09-2016-1015-09-54Възложена21.3.2016 г. 9:18
“Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил”
“Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ-Кюстендил”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 5.7.2016 г. 9:14
09-2016-1015-09-53Възложена17.3.2016 г. 14:52
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил"
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Кюстендил"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2016 г. 16:30
Променено: 8.8.2016 г. 13:58
09-2016-1015-09-46Възложена25.2.2016 г. 16:02
Комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46, почистване на работните помещения с дворно място на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16.
Комплексно почистване на административната сграда и прилежащия към нея тротоар на ТП на НОИ-Кюстендил, бул. „България“ №46, почистване на работните помещения с дворно място на Архивохранилище с. Невестино, ул. „Струма“ №16.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.4.2016 г. 16:30
Променено: 14.6.2016 г. 15:04
09-2016-1015-09-45Възложена25.2.2016 г. 15:56
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на архивни помещения в Обединен осигурителен архив в с.Невестино, улица "Струма"№16
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.4.2016 г. 16:30
Променено: 29.6.2016 г. 15:47