Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
09-2020-Ц1015-09-28Договаряне без предварително обявлениеВъзложена27.5.2020 г. 15:50
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обекти на ТП на НОИ - Кюстендил.
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за обект Административна сграда на ТП на НОИ - Кюстендил, бул. "България" №46  и  доставка на питейна вода за обект Архивохранилище с. Невестино, ул. "Струма" №16.           
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.9.2020 г. 9:39