Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
13-2015-62Открита процедура по ЗОПВъзложена26.10.2015 г. 14:09
Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на  резервни части и консумативи в ТП на НОИ - Перник
Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на  резервни части и консумативи в ТП на НОИ - Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 11.2.2016 г. 15:52
13-2015-13Открита процедура по ЗОПВъзложена21.7.2015 г. 15:49
Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Перник
Изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ-Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.9.2015 г. 17:00
Променено: 22.12.2015 г. 14:27
13-2015-130Открита процедура по ЗОПВъзложена20.5.2015 г. 16:47
Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на  НОИ – Перник
Извършване на текущ ремонт в административната сграда на ТП на  НОИ – Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.6.2015 г. 17:00
Променено: 20.8.2015 г. 16:18
13-2015-123Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена8.5.2015 г. 14:06
Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ – Перник, ул.”Отец Паисий” №50
Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ – Перник, ул.”Отец Паисий” №50
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.7.2015 г. 10:00
13-2015-53Открита процедура по ЗОПВъзложена13.3.2015 г. 13:59
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Перник
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.4.2015 г. 17:00
Променено: 11.6.2015 г. 16:50
13-2015-25Затворена20.2.2015 г. 11:39
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ - Перник
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи в ТП на НОИ - Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.5.2015 г. 17:00
Променено: 20.7.2017 г. 16:13
13-2015-24Възложена12.2.2015 г. 15:14
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Перник
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.3.2015 г. 17:00
Променено: 9.6.2016 г. 16:39