Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
13-2017-1015-13-153Публично състезаниеВъзложена6.11.2017 г. 15:46
Абонаментна поддръжка на климатична техника, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Перник, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Абонаментна поддръжка на климатична техника, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Перник, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.12.2017 г. 17:00
Променено: 4.3.2020 г. 17:32
13-2017-1015-13-58Публично състезаниеВъзложена21.4.2017 г. 16:23
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ-Перник, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Абонаментна поддръжка на асансьорна уредба, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ-Перник, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.6.2017 г. 10:00
Променено: 6.11.2017 г. 14:51
13-2017-1015-13-61Пряко договарянеЗатворена6.4.2017 г. 13:19
Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електраразпределителната мрежа за ТП на НОИ - Перник
Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електраразпределителната мрежа за ТП на НОИ - Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.1.2022 г. 14:26
13-2017-1015-13-60Пряко договарянеЗатворена6.4.2017 г. 13:15
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ - Перник
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ - Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 1.6.2022 г. 15:34
13-2017-1015-13-44Публично състезаниеЗатворена17.3.2017 г. 15:25
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ-Перник
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ-Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.5.2017 г. 17:00
Променено: 31.1.2022 г. 14:26
13-2017-1015-13-43Публично състезаниеВъзложена17.3.2017 г. 15:22
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Перник по обособени позиции
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Перник по обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.4.2017 г. 17:00
Променено: 12.7.2019 г. 15:27