Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
13-2020-Ц1007-13-39Директно възлаганеВъзложена28.7.2020 г. 14:04
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на помещения в сграда на ТП на НОИ - Перник"
"Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД) на помещения в сграда на ТП на НОИ - Перник"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.7.2020 г. 14:06
13-2020-Ц1015-13-24Публично състезаниеЗатворена4.6.2020 г. 14:51
Ремонтно възстановителни работи на покрив на административната сграда на ТП - Перник
"Ремонтно възстановителни работи на покрив на административната сграда на ТП - Перник". Oтварянето на офертите ще се извърши на 01.07.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. "Отец Паисий" № 50. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Срокът за получаване на оферти e до 17:00 ч. на 30.06.2020 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2020 г. 17:00
Променено: 24.8.2022 г. 14:43
13-2020-Ц1015-13-14Открита процедураЗатворена14.5.2020 г. 10:10
„Предоставяне на услуги по охрана на сгради”
„Предоставяне на услуги по охрана на сгради”. Oтварянето на офертите ще се извърши на 23.06.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на ТП на НОИ - Перник, ул. "Отец Паисий" № 50. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Срокът за получаване на оферти e до 17:00 ч. на 22.06.2020 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.6.2020 г. 17:00
Променено: 24.8.2022 г. 14:43