Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
13-2018-1015-13-117Открита процедураЗатворена26.9.2018 г. 15:07
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сграда на ТП на НОИ-Перник и прилежащи площи
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сграда на ТП на НОИ-Перник и прилежащи площи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2018 г. 17:00
Променено: 1.3.2021 г. 16:08
13-2018-1015-13-83Събиране на оферти с обяваВъзложена24.7.2018 г. 10:21
Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Перник
Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.8.2018 г. 17:00
Променено: 22.10.2018 г. 16:57
13-2018-1015-13-66Събиране на оферти с обяваВъзложена21.6.2018 г. 11:25
Изграждане на система за управление на  потока от клиенти в приемни на ТП на НОИ – Перник
Изграждане на система за управление на  потока от клиенти в приемни на ТП на НОИ – Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2018 г. 17:00
Променено: 22.10.2018 г. 12:13
13-2018-1015-13-46Публично състезаниеВъзложена18.4.2018 г. 14:40
Ремонтно възстановителни работи, по две обособени позиции на ТП на НОИ - Перник.
Ремонтно възстановителни работи, по две обособени позиции на ТП на НОИ - Перник.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.6.2018 г. 17:00
Променено: 18.12.2018 г. 16:48
13-2018-1005-13-5Директно възлаганеВъзложена3.4.2018 г. 15:03
Изготвяне от външен експерт на Технически спецификации във връзка с провеждане и възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтно възстановителни работи, по две обособени позиции на ТП на НОИ - Перник".
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на Технически спецификации за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Ремонтно възстановителни работи, по две обособени позиции на ТП на НОИ - Перник".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.4.2018 г. 11:58
13-2018-1015-13-39Открита процедураВъзложена30.3.2018 г. 10:16
Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ-Перник
Предоставяне на услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ-Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.5.2018 г. 17:00
Променено: 15.8.2018 г. 14:49
13-2018-1015-13-35Събиране на оферти с обяваВъзложена16.3.2018 г. 10:52
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сграда на ТП на НОИ - Перник
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сграда на ТП на НОИ - Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.4.2018 г. 17:00
Променено: 12.6.2018 г. 10:21
13-2018-1015-13-2Открита процедураВъзложена26.2.2018 г. 11:25
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Перник.
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Перник.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.4.2018 г. 17:00
Променено: 16.7.2018 г. 16:57