Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
13-2016-1015-13-149Открита процедураВъзложена28.11.2016 г. 11:11
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Перник
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ - Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.1.2017 г. 17:00
Променено: 9.5.2017 г. 15:59
13-2016-1015-13-123Открита процедураВъзложена24.8.2016 г. 16:57
Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ - Перник
Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ - Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.10.2016 г. 17:00
Променено: 22.2.2019 г. 15:20
13-2016-1015-13-65Открита процедураВъзложена11.4.2016 г. 10:08
Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана, СОТ и видеонаблюдение в административната сграда на ТП на НОИ-Перник и прилежащия и терен, намиращ се на ул. “Отец Паисий” № 50, гр. Перник
Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана, СОТ и видеонаблюдение в административната сграда на ТП на НОИ-Перник и прилежащия и терен, намиращ се на ул. “Отец Паисий” № 50, гр. Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2016 г. 17:00
Променено: 14.8.2018 г. 14:14
13-2016-1015-13-55Възложена24.3.2016 г. 11:11
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ – Перник
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части в ТП на НОИ – Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.5.2016 г. 17:00
Променено: 7.7.2016 г. 11:40
13-2016-1015-13-53Прекратена24.3.2016 г. 10:54
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Перник
Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в административната сграда на ТП на НОИ - Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.4.2016 г. 17:00
Променено: 18.6.2018 г. 16:15
13-2016-1015-13-40Възложена12.3.2016 г. 9:32
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Перник по обособени позиции
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Перник по обособени позиции
Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали, съгласно Приложение № 2” .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.4.2016 г. 17:00
Променено: 19.6.2017 г. 16:48
13-2016-1015-13-37Възложена26.2.2016 г. 15:15
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Перник
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Перник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.4.2016 г. 17:00
Променено: 27.6.2017 г. 16:17