Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

17-2019-1015-107

Извършване на обследване за енергийна ефективност на административна сграда на ТП на НОИ – Русе, гр. Русе, ул. „Асен Златаров”№26 с идентификатор 63427.2.1725.1

Вид на обществената поръчка

Събиране на оферти с обява

Описание на предмета

Настоящата поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП има за цел сключване на договор за извършване на ново обследване за енергийна ефективност, изготвяне на доклад и резюме за резултатите от обследването и издаване на актуален Сертификат за енергийни характеристики на част от административна сграда в експлоатация, с идентификатор 63427.2.1725.1, находяща се в гр. Русе, ул. „проф. Асен Златаров“ № 26, ползвана от ТП на НОИ Русе.

Допълнителна информация

Възложител на настоящата процедура по реда на Глава 26 от ЗОП е Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. "Асен Златаров" №26. Документацията за обществената поръчка е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача” - ТП на НОИ - Русе. Срокът за получаване на оферти е до 17:30 часа на 16.08.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 02.09.2019 г., от 14:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Русе, ул."Асен Златаров" №26, ет. 2, "Зимна градина". Номер на обществената поръчка в АОП е 9091094.

Състояние

Възложена

Номер на поръчката в АОП

9091094

Лице за контакти

Петър Георгиев

E-mail

ruse@nssi.bg

Телефон

082 816409

Факс

082 816440

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(22)
разгъване Раздел : 3. Протоколи/доклади ‎(1)
разгъване Раздел : 7. Договор/споразумение ‎(4)