Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
00145-2016-193Публично състезаниеВъзложена15.9.2016 г. 9:45
„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Русе”
Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на офис обзавеждане с характеристики, подробно описани в раздел II. Технически параметри на поръчката за нуждите на ТП на НОИ – Русе
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2016 г. 17:30
Променено: 6.3.2017 г. 16:58
17-2016-183Публично състезаниеВъзложена26.8.2016 г. 15:14
„Проектиране, доставка, монтаж, настройки, тестване и пускане в експлоатация на 2 бр. пожароизвестителни инсталации в административните сгради на ТП на НОИ – Русе – ул.”Ангел Кънчев” №1 и ул. “Асен Златаров” №26”
Проектиране, изграждане и доставка на два броя конвенционални пожароизвестителни централи за сгради находящи се в гр. Русе на ул."Ангел Кънчев" 1 и ул. "Асен Златаров" 26, всяка с минимум 8 пожароизвестителни линии, по два акумулатора, дайлери, небходимият брой пожароизвестителни датчици, ръчни пожароизвестители, светлинно звукови сигнализации, аварийно осветление, проводници и кабелни канали. Монтажни работи, тестване, пускане в експлоатация при спазване на изискванията на действащите нормативни документи и стандарти в РБ. Да се извършат пусково наладъчни работи, тестове и настройки, провеждане на инструктаж за безопасна експлоатация, обучение на отговорните лица.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2016 г. 17:30
Променено: 27.9.2017 г. 12:22
17-2016-149Публично състезаниеВъзложена24.6.2016 г. 16:04
“Абонаментна поддръжка на климатични системи в сградите на ТП на НОИ - Русе, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.7.2016 г. 17:30
Променено: 15.9.2016 г. 15:15
17-2016-139Публично състезаниеВъзложена24.6.2016 г. 15:59
„Извършване на текущ ремонт в сградите на ТП на НОИ  – Русе”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.7.2016 г. 17:30
Променено: 19.9.2016 г. 15:30
17-2016-138Публично състезаниеВъзложена22.6.2016 г. 10:48
"Ремонт-подмяна на покривни материали на покрива на сграда, намираща се на ул. Ангел Кънчев №1, гр. Русе"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.7.2016 г. 17:30
Променено: 19.9.2016 г. 15:31
17-2016-110Публично състезаниеВъзложена16.6.2016 г. 15:49
" Абонаментно поддържане на непрекъсваеми токозахранващи устройства - UPS (включително резервни части и ремонт) за нуждите на ТП на НОИ - Русе"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2016 г. 17:30
Променено: 31.8.2016 г. 18:39
17-2016-111Публично състезаниеВъзложена9.6.2016 г. 17:19
Абонаментно и сервизно поддържане на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ Русе
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.7.2016 г. 17:30
Променено: 5.10.2016 г. 16:33
17-2016-53Открита процедураВъзложена12.4.2016 г. 13:21
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ – Русе”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.6.2016 г. 12:00
Променено: 10.8.2018 г. 11:35
17-2016-52Открита процедура по ЗОППрекратена8.4.2016 г. 15:46
Изготвяне на проект за ремонт на част от фасада на административната сграда на ТП на НОИ – Русе – ул. „Ангел Кънчев” №1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2016 г. 12:00
Променено: 3.6.2016 г. 14:55
17-2016-47Открита процедураВъзложена8.4.2016 г. 15:25
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ-Русе” по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2016 г. 12:00
Променено: 12.7.2017 г. 9:36
17-2016-68Открита процедураВъзложена24.3.2016 г. 16:17
“Физическа охрана и охрана със СОТ за сградите на ТП на НОИ – Русе”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.5.2016 г. 12:00
Променено: 12.7.2017 г. 9:40
17-2016-66Открита процедура по ЗОППрекратена23.3.2016 г. 15:17
“Абонаментна поддръжка на климатични системи в сградите на ТП на НОИ - Русе, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.5.2016 г. 12:00
Променено: 1.6.2016 г. 14:39
17-2016-178Договаряне без предварително обявлениеЗатворена17.3.2016 г. 12:07
“Изграждане на електрическa инсталация НН за захранване на новодоставени климатици в ТП на НОИ – Русе, ул. „Асен Златаров” №26”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.4.2016 г. 12:00
Променено: 12.7.2017 г. 9:46
17-2016-42Открита процедураВъзложена25.2.2016 г. 15:54
“Комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ - Русе”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.4.2016 г. 12:00
Променено: 12.7.2017 г. 9:52
17-2016-41Открита процедура по ЗОПВъзложена18.2.2016 г. 13:46
“Абонаментно сервизно обслужване на асансьор в сграда “Ангел Кънчев” 1 и на товарен асансьор в сграда на “Асен Златаров” 26,     с включени резервни части и консумативи”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.4.2016 г. 12:00
Променено: 16.5.2016 г. 14:15