Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
17-2015-1015-17-79Открита процедура по ЗОППрекратена17.12.2015 г. 13:01
“Изграждане на електрическa инсталация НН за захранване на новодоставени климатици в ТП на НОИ – Русе, ул. „Асен Златаров” №26”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.1.2016 г. 12:00
Променено: 14.3.2016 г. 11:25
17-2015-17-24Публична покана по ЗОПЗатворена17.9.2015 г. 14:47
„Обработване на разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ – Русе за иззетата документация на „АЛФАЮНИОН” ООД и “ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.10.2015 г. 17:00
Променено: 14.3.2016 г. 11:27
17-2015-1015-17Публична покана по ЗОППрекратена25.8.2015 г. 9:49
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Русе"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.9.2015 г. 16:30
Променено: 5.10.2015 г. 13:43
17-2015-125Открита процедура по ЗОПЗатворена18.5.2015 г. 11:19
"Извършване на текущ ремонт в административните сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе по обособени позиции:
Обособена позиция 1: "Ремонт на покрив над асансьорна шахта на административната сграда, находяща се на адрес гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев” №1"
Обособена позиция 2: " Ремонт в административните сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе, находящи се на ул. „Асен Златаров” № 26 и ул. „Ангел Кънчев” №1"
Строително-монтажни работи и ремонт на покрив над асансьорна шахта на административната сграда, находяща се на адрес гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев” №1 и изработка, доставка и монтаж на нови PVC прозорци, 2 броя алуминиеви входни врати, ламинат по подове и латексово боядисване на работните помещения в административните сгради, ползвани от ТП на НОИ – Русе.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.6.2015 г. 12:00
Променено: 14.3.2016 г. 11:26