Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
27-2019-1015-27-86Открита процедураВъзложена30.7.2019 г. 11:36
„Осигуряване на охрана в сградите на НОИ, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на охрана в сградите на НОИ, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на охраната и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.11.2019 г. 17:00
Променено: 19.12.2019 г. 9:35
27-2019-1015-27-85Събиране на оферти с обяваВъзложена30.7.2019 г. 11:33
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ - Шумен “
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ - Шумен“. Отоплителната инсталация, захранвана с газови котли в ТП на НОИ – Шумен, дейностите по абонаментната поддръжка, изискванията към изпълнението и участниците са подробно описани в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.9.2019 г. 17:00
Променено: 1.11.2019 г. 16:28
27-2019-1015-27-74Открита процедураВъзложена3.7.2019 г. 16:07
„Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен и прилежащи части”
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Шумен и прилежащи части” с посочени обекти, дейности, начин на извършване на почистването и изисквания към изпълнението в техническите спецификации от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.10.2019 г. 17:00
Променено: 11.12.2019 г. 9:25