Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
24-2015-1015-23-59Открита процедура по ЗОППрекратена5.10.2015 г. 10:57
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на  ТП на НОИ-Стара Загора“
ТП на НОИ - гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, открита процедура, по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 16, ал.8, с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ – Стара  Загора“.
Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 10.12.2015г. Обществената поръчка е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 00145-2015-0230 от 03.11.2015 г.
Отваряне на офертите на 11.12.2015г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул.“Руски“ № 44, зала втора, етаж трети.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2015 г. 16:30
Променено: 11.1.2016 г. 16:31
24-2015-1015-23-58Публична покана по ЗОПВъзложена1.10.2015 г. 9:07
„Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора“
ТП на НОИ - гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, публична покана, по реда на Глава осма“а“, съгласно чл. 14, л. 4 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Отпечатване и доставка на формуляри и бланки  за  нуждите  на ТП  на  НОИ – Стара  Загора“.
Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 27.11.2015г. Обществената поръчка  е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 9047430 от 09.11.2015 г.
Срок на валидност на публичната покана -27.11.2015г.
Oтварянето на офертите ще се извърши на 01.12.2015 г. от 10.00 ч. в зала Втора, етаж 3 в сградата на ТП на НОИ, намираща се в гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 44.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.11.2015 г. 16:30
Променено: 12.1.2016 г. 13:40
24-2015-1015-23-51Открита процедура по ЗОППрекратена10.9.2015 г. 11:14
Абонаментна следгаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на вентилационна система за управление на дим и топлина в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора
ТП на НОИ - гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, открита процедура, по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 16, ал.8, с предмет: „Абонаментна следгаранционна поддръжка и сервизно техническо обслужване на вентилационна система за управление на дим и топлина в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.12.2015 г. 16:30
Променено: 17.12.2015 г. 11:06
24-2015-1015-23-41Открита процедура по ЗОПВъзложена27.8.2015 г. 16:39
„Доставка и монтаж на топлообменник на климатична инсталация за нуждите на  ТП на НОИ-Стара Загора“
„Доставка и монтаж на топлообменник на климатична инсталация за нуждите на  ТП на НОИ-Стара Загора“
ТП на НОИ - гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, открита процедура, по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 16, ал.8, с предмет: „Доставка и монтаж на топлообменник на климатична инсталация за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора“. Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 02.11.2015г. Обществената поръчка е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 00145-2015-0189 от 17.09.2015 г. Отваряне на офертите на 03.11.2015г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул.“Руски“ № 44, зала втора, етаж трети.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.11.2015 г. 16:30
Променено: 17.12.2015 г. 11:26
24-2015-1015-23-36Открита процедура по ЗОПВъзложена12.8.2015 г. 15:31
Комплексно почистване административните сгради на ТП на НОИ-Стара Загора
ТП на НОИ - гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, открита процедура от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки, с предмет: ”Комплексно почистване административните сгради на ТП на НОИ-Стара Загора“.
Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 02.10.2015г.
Обществената поръчка е публикувана в Портала за обществени поръчки под № 00145-2015-0169 от 19.08.2015 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.10.2015 г. 16:30
Променено: 28.12.2015 г. 14:02
24-2015-1015-23-27Открита процедура по ЗОПВъзложена27.7.2015 г. 15:37
Проектиране и ремонт на инсталация за отвеждане на дъждовни води за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора
ТП на НОИ - Стара Загора възлага обществена поръчка, открита процедура с Решение на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора № 1015-23-42 от 28.08.2015, прилагайки условията и реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки. Предмет на Обществената поръчка: "Проектиране и ремонт на инсталация за отвеждане на дъждовни води за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора". Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 07.10.2015. Обществената поръчка е публикувана в Портала за обществени поръчки под №00145-2015-0178 от 28.08.2015 г. Отваряне на офертите на 09.10.2015 г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ - Стара Загора, бул."Руски" №44, зала втора, етаж трети.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.10.2015 г. 16:30
Променено: 14.12.2015 г. 8:49
24-2015-1015-23-15Открита процедура по ЗОППрекратена14.7.2015 г. 14:40
„Абонаментно сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ- Стара Загора“
ТП на НОИ - гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, открита процедура, съгласно чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки, с предмет: ”Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора“. Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 07.09.2015г. Обществената поръчка  е публикувана в Портала за обществени поръчки под №  00145-2015-0149 от 27.07.2015 г.
Отваряне на офертите на 08.09.2015г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул.“Руски“ № 44, зала втора, етаж трети.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.9.2015 г. 16:30
Променено: 14.9.2015 г. 13:19
24-2015-116Открита процедура по ЗОПВъзложена2.6.2015 г. 16:39
„Абонаментна поддръжка на климатична техника, монтирана в сгради на ТП на НОИ- Стара Загора, вкл. осигуряване на резервни части  и консумативи“.
„Абонаментна поддръжка на климатична техника, монтирана в сгради на ТП на НОИ- Стара Загора, вкл. осигуряване на резервни части  и консумативи“.
Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 10.08.2015г. Обществената поръчка  е публикувана в Портала за обществени поръчки под №  00145-2015-0126 от 25.062015 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.8.2015 г. 16:30
Променено: 29.9.2015 г. 15:52
24-2015-95Открита процедура по ЗОПВъзложена12.5.2015 г. 16:14
Охрана на сгради на ТП на НОИ-Стара Загора
ТП на НОИ - гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, открита процедура, съгласно Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки, с предмет:”Охрана на сгради  на ТП на НОИ-Стара Загора“. Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 08.07.2015г. Обществената поръчка  е публикувана в Портала за обществени поръчки под №  00145-2015-0108 от 29.05.2015 г.
Отваряне на офертите на 09.07.2015г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул.“Руски“ № 44, зала втора, етаж трети.

Отваряне на ценовите оферти на 21.07.2015г. в 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул.“Руски“ № 44, зала втора, етаж трети.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2015 г. 16:30
Променено: 11.9.2015 г. 16:44
24-2015-68Открита процедура по ЗОПВъзложена17.4.2015 г. 16:41
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Стара Загора
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ - Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.6.2015 г. 16:30
Променено: 14.9.2015 г. 15:32
24-2015-55Открита процедура по ЗОПВъзложена27.3.2015 г. 16:22
Ремонт на тръбопровод на централна климатична инсталация за нуждите на  ТП на НОИ-Стара Загора
Ремонт на тръбопровод на централна климатична инсталация за нуждите на  ТП на НОИ-Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.5.2015 г. 16:30
Променено: 10.7.2015 г. 8:56
blank[1]27.3.2015 г. 16:16
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 27.3.2015 г. 16:16
24-2015-47Открита процедура по ЗОПВъзложена25.2.2015 г. 12:17
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ- Стара Загора, включително осигуряване на резервни части и консумативи
ТП на НОИ - гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, открита процедура, съгласно чл. 16, ал.8 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки, с предмет:”Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в адиминистративната сграда на ТП на НОИ –  Стара Загора, включително осигуряване на резервни части и консумативи”. Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 04.05.2015г. Обществената поръчка  е публикувана в Портала за обществени поръчки под №  00145-2015-0030 от 13.03.2015 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.5.2015 г. 16:30
Променено: 11.1.2016 г. 16:50
24-2015-40Публична покана по ЗОПВъзложена12.2.2015 г. 16:47
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ- Стара Загора
Доставка на офис обзавеждане – работни столове за административната сграда  на ТП на НОИ – Стара Загора,  съгласно документацията за участие. Документацията за участие, се предоставят от ТП на НОИ – Стара Загора, бул.”Руски” №44.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.3.2015 г. 16:30
Променено: 12.5.2015 г. 10:51