Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
24-2016-1015-23-221Събиране на оферти с обяваПрекратена24.10.2016 г. 11:56
Доставка на дизелово гориво за зареждане на дизел-генератори  в ТП на НОИ-Стара Загора
Доставка на дизелово гориво за зареждане на дизел-генератори  в ТП на НОИ-Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.1.2017 г. 17:00
Променено: 26.1.2017 г. 13:36
24-2016-1015-23-220Публично състезаниеВъзложена24.10.2016 г. 11:39
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, включително осигуряване на резервни части и консумативи“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.1.2017 г. 17:00
Променено: 5.4.2017 г. 15:43
24-2016-1015-23-175Събиране на оферти с обяваПрекратена18.8.2016 г. 8:54
„Обработване на разплащателни документи на прекратен осигурител без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора“
„Обработване на разплащателни документи на прекратен осигурител без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.10.2016 г. 17:00
Променено: 29.12.2016 г. 10:34
24-2016-1015-23-68Публична покана по ЗОПВъзложена17.3.2016 г. 8:41
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ-Стара Загора
ТП на НОИ-гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, Публична покана по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ–Стара Загора“.
Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 27.04.2016г. Обществената поръчка  е публикувана в Портала за обществени поръчки под номер 9052269 от 08.04.2016г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.4.2016 г. 16:30
Променено: 27.5.2016 г. 15:10
24-2016-1015-23-56Възложена10.3.2016 г. 15:03
„Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ-Стара Загора“
ТП на НОИ-гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, открита процедура, по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 16, ал.8, с предмет: „Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ – Стара  Загора“.
Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 03.05.2016г. Обществената поръчка  е публикувана в Портала за обществени поръчки под №  00145-2016-0031 от 18.03.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.5.2016 г. 16:30
Променено: 19.7.2016 г. 15:20
24-2016-1015-23-57Възложена10.3.2016 г. 15:00
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати  за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора“
ТП на НОИ - гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, открита процедура, по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 16, ал.8, с предмет: „Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите  на ТП  на  НОИ – Стара  Загора“.
Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 26.05.2016г. Обществената поръчка  е публикувана в Портала за обществени поръчки под №  00145-2016-0045 от 25.03.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.5.2016 г. 16:30
Променено: 22.7.2016 г. 15:35
24-2016-1015-23-58Възложена10.3.2016 г. 14:57
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора“
ТП на НОИ - гр. Стара Загора възлага обществена поръчка, открита процедура, по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки, съгласно чл. 16, ал.8, с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите  на ТП  на  НОИ – Стара  Загора“.
Срокът за получаване на офертите е до 16:30 часа на 13.05.2016г. Обществената поръчка  е публикувана в Портала за обществени поръчки под №  00145-2016-0035 от 21.03.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.5.2016 г. 16:30
Променено: 18.7.2016 г. 10:50