Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
24-2018-1015-23-137Събиране на оферти с обяваВъзложена14.8.2018 г. 9:11
Отпечатване на формуляри и бланки
Извършване на услуги по отпечатване на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ, гр. Стара Загора  №44
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2017 г. 17:00
Променено: 30.11.2018 г. 10:26
24-2018-1015-23-94Публично състезаниеВъзложена30.5.2018 г. 16:47
“Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ №44“.
“Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ №44“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.8.2018 г. 17:00
Променено: 23.10.2018 г. 14:04
24-2018-1005-23-5Директно възлаганеВъзложена25.5.2018 г. 14:08
Изготвяне на технически спецификациии, необходими за провеждане на обществена поръчка с предмет "Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул."Руски" №44"
Изготвяне на технически спецификациии, необходими за провеждане на обществена поръчка с предмет "Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул."Руски" №44"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 25.5.2018 г. 14:11
24-2018-1015-23-88Публично състезаниеПрекратена16.5.2018 г. 9:21
“Подмяна на алуминиева дограма на входа на сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11“
“Подмяна на алуминиева дограма на входа на сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.7.2018 г. 17:00
Променено: 23.7.2018 г. 13:54
24-2018-1015-23-72Събиране на оферти с обяваВъзложена27.4.2018 г. 8:54
Упражняване на инвеститорски контрол към "Подмяна на съществуващото осветление на административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул.“Руски“ № 44“
Упражняване на инвеститорски контрол към "Подмяна на съществуващото осветление на административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул.“Руски“ № 44"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2018 г. 17:00
Променено: 9.8.2018 г. 10:31
24-2018-1015-23-63Събиране на оферти с обяваВъзложена24.4.2018 г. 14:28
“Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сгради в ТП на НОИ, гр. Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2018 г. 17:00
Променено: 4.9.2018 г. 9:33
24-2018-1005-23-2Директно възлаганеВъзложена17.4.2018 г. 11:35
Изготвяне на технически спецификации на обществена поръчка с предмет "Упражняване на инвеститорски контрол към "Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул."Руски" №44"
Изготвяне на технически спецификации на обществена поръчка с предмет "Упражняване на инвеститорски контрол към "Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, бул."Руски" №44"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 17.4.2018 г. 11:52
24-2018-1015-23-51Публично състезаниеВъзложена2.4.2018 г. 16:23
“Ремонт на санитарни възли на партерен етаж на сграда ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ №44“
“Ремонт на санитарни възли на партерен етаж на сграда ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ №44“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.5.2018 г. 17:00
Променено: 15.8.2018 г. 14:46