Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
24-2021-1007-23-47Директно възлаганеВъзложена28.7.2021 г. 13:15
Поддръжка на система за контрол на достъп
Поддръжка на система за контрол на достъп и работно време, вкл. осигуряване на резервни части и консумативи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.7.2021 г. 13:15
24-2021-1007-23-23Директно възлаганеВъзложена13.5.2021 г. 15:19
Доставка на щори за ТП на НОИ - Стара Загора
Доставка на вертикални щори на текстилна основа
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 13.5.2021 г. 15:22