Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
24-2017-1015-23-238Публично състезаниеВъзложена30.10.2017 г. 16:16
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ – Стара Загора и прилежащи площи
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ – Стара Загора и прилежащи площи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.1.2018 г. 17:00
Променено: 2.4.2018 г. 16:28
24-2017-1015-23-194Пряко договарянеВъзложена25.9.2017 г. 8:51
„Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ - Стара Загора“
„Доставка на природен газ за нуждите на ТП на НОИ - Стара Загора“ за административна сграда находяща се на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 44.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.1.2018 г. 11:12
24-2017-1015-23-189Пряко договарянеВъзложена18.9.2017 г. 15:40
„Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ - Стара Загора“
„Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ - Стара Загора“ за административни сгради находящи се на адреси: гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 44, ул. „Георги Байданов“ № 2А и гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ № 11
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 11.12.2017 г. 15:37
24-2017-1015-23-156Публично състезаниеВъзложена23.8.2017 г. 17:09
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Стара Загора.
Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ - Стара Загора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2017 г. 17:00
Променено: 3.1.2018 г. 15:55
24-2017-1005-23-9Директно възлаганеВъзложена31.7.2017 г. 10:04
Обработване на разплащателни ведомости и трудово-правни документи на прекратен осигурител без правоприемник
Обработване на разплащателни ведомости и трудово-правни документи на прекратен осигурител без правоприемник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.7.2017 г. 10:07
24-2017-1015-23-121Открита процедураВъзложена31.7.2017 г. 9:03
Предоставяне на услуги по охрана на имоти на  ТП на НОИ – Стара Загора
Предоставяне на услуги по охрана на имоти на  ТП на НОИ – Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.9.2017 г. 17:00
Променено: 3.5.2018 г. 15:15
24-2017-1015-23-98Открита процедураВъзложена28.6.2017 г. 15:32
Абонаментна поддръжка на компютърна техника и офис техника, включително доставка на резервни части
Абонаментна поддръжка на компютърна техника и офис техника, включително доставка на резервни части
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.8.2017 г. 17:00
Променено: 11.12.2017 г. 15:43
24-2017-1015-23-83Открита процедураВъзложена30.5.2017 г. 14:59
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора
Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.8.2017 г. 17:00
Променено: 27.11.2017 г. 11:32
24-2017-1015-23-78Публично състезаниеВъзложена25.5.2017 г. 16:06
Изготвяне на проект за осветление  на работните места в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ № 44
Изготвяне на проект за осветление  на работните места в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ № 44
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.7.2017 г. 17:00
Променено: 31.10.2017 г. 17:27
24-2017-1015-23-76Публично състезаниеВъзложена19.5.2017 г. 16:56
Текущ ремонт на сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се на ул. „Георги Байданов“ № 2А
Текущ ремонт на сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се на ул. „Георги Байданов“ № 2А
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.8.2017 г. 17:00
Променено: 31.10.2017 г. 17:31
24-2017-1005-23-6Директно възлаганеВъзложена19.5.2017 г. 15:50
Изготвяне на технически спецификации, необходими за провеждане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на проект за осветление на работните места в административната сграда на ТП на НОИ - Стара Загора, бул."Руски" 44
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации, необходими за провеждане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на проект за осветление на работните места в административната сграда на ТП на НОИ - Стара Загора, бул."Руски" 44
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 19.5.2017 г. 15:50
24-2017-1015-23-69Публично състезаниеВъзложена27.4.2017 г. 16:44
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ № 44“
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъп в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ № 44“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2017 г. 17:00
Променено: 25.9.2017 г. 16:24
24-2017-1015-23-55Публично състезаниеВъзложена30.3.2017 г. 16:42
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ – Стара  Загора
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции за нуждите на ТП на НОИ – Стара  Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.5.2017 г. 17:00
Променено: 28.8.2017 г. 13:42
24-2017-1015-23-51Публично състезаниеВъзложена30.3.2017 г. 12:00
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.5.2017 г. 17:00
Променено: 7.8.2017 г. 8:07