Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
24-2021-1007-23-47Директно възлаганеВъзложена28.7.2021 г. 13:15
Поддръжка на система за контрол на достъп
Поддръжка на система за контрол на достъп и работно време, вкл. осигуряване на резервни части и консумативи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 28.7.2021 г. 13:15
24-2021-1007-23-23Директно възлаганеВъзложена13.5.2021 г. 15:19
Доставка на щори за ТП на НОИ - Стара Загора
Доставка на вертикални щори на текстилна основа
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 13.5.2021 г. 15:22
24-2020-Ц1007-23-49Директно възлаганеВъзложена12.6.2020 г. 16:53
Резервни части за системите за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.6.2020 г. 13:26
24-2020-Ц1007-23-39Директно възлаганеВъзложена11.6.2020 г. 13:38
Доставка на устройство за унищожаване на документи за нуждите на ТП на НОИ - Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 15.6.2020 г. 16:31
24-2020-Ц1015-23-37Публично състезаниеВъзложена22.5.2020 г. 10:49
Подмяна на вътрешна ВиК мрежа на партерен, първи, втори и трети етаж на административната сграда  на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Руски“ №44“
Предметът на настоящата обществена поръчка е “Подмяна на вътрешна ВиК мрежа на партерен, първи, втори и трети етаж на административната сграда  на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Руски“ №44“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.7.2020 г. 17:00
Променено: 28.10.2020 г. 16:16
24-2020-Ц1015-23-31Публично състезаниеПрекратена19.5.2020 г. 16:56
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации  в ТП на НОИ – Стара Загора
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации  в ТП на НОИ – Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.7.2020 г. 17:00
Променено: 15.7.2020 г. 16:25
24-2020-Ц1015-23-24Публично състезаниеВъзложена14.5.2020 г. 17:07
„Ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда  на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11“
„Ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда  на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Сан Стефано“ №11“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2020 г. 17:00
Променено: 2.9.2020 г. 14:35
24-2019-1015-23-259Открита процедураВъзложена28.11.2019 г. 15:39
“Осигуряване на охрана в сградите на ТП на НОИ - Стара Загора, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално охранителни дейности“
Предметът на настоящата обществена поръчка е “Осигуряване на охрана в сградите на ТП на НОИ - Стара Загора, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално охранителни дейности“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.2.2020 г. 17:00
Променено: 15.5.2020 г. 12:12
24-2019-1015-23-242Публично състезаниеПрекратена6.11.2019 г. 12:01
„Доставка и монтаж на бариера с автоматично рамо, необходима за паркинг на ТП на НОИ – Стара Загора (в съсобственост с Областна администрация – Стара Загора, Община Стара Загора, Административен съд)“ за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора
Доставка и монтаж на един брой електро – механична, автоматична, еднораменна плъзгаща паркинг бариера (ЕМПБ) с дължина на рамото 4,8 метра с дистанционно радио-управление на отваряне и затваряне чрез индивидуални джобни дистанционни управления. Първоначална комплектовка на дистанционните – 4 (четири) броя с възможност за увеличаване на бройката във времето.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.12.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 14:59
24-2019-1015-23-228Публично състезаниеВъзложена28.10.2019 г. 16:11
“Доставка на офис обзавеждане“
Предметът на настоящата обществена поръчка е  с цел доставка на 34 (тридесет и четири) броя столове за осигуряване на нормалните условия за работа на служителите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора. Публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.12.2019 г. 17:00
Променено: 27.1.2020 г. 17:03
24-2019-1015-23-221Открита процедураВъзложена17.10.2019 г. 14:39
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис - 1“  за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора.
Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис -1“  за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора. Открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2019 г. 17:00
Променено: 20.1.2020 г. 16:23
24-2019-1005-23-13Директно възлаганеВъзложена7.10.2019 г. 17:01
Обработване на разплащателни ведомости и трудово-правни документи на прекратен осигурител без правоприемник
Обработване на разплащателни ведомости и трудово-правни документи на прекратен осигурител без правоприемник
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 7.10.2019 г. 17:01
24-2019-1015-23-201Открита процедураВъзложена30.9.2019 г. 15:06
„Предоставяне на услуги по почистване помещения в сградите на ТП на НОИ-Стара Загора и прилежащи площи“
„Предоставяне на услуги по почистване помещения в сградите на ТП на НОИ-Стара Загора и прилежащи площи“-Открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.12.2019 г. 17:00
Променено: 7.2.2020 г. 16:28
24-2019-1005-23-11Директно възлаганеВъзложена29.8.2019 г. 16:59
Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системата за контрол на достъпа за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора.
Директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП. Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за системата за контрол на достъпа за нуждите на ТП на НОИ-Стара Загора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.8.2019 г. 16:59
24-2019-1015-23-165Договаряне без предварително обявлениеВъзложена22.8.2019 г. 10:06
„Доставка на природен газ“
„Доставка на природен газ“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 23.12.2019 г. 13:18
24-2019-1015-23-160Открита процедураВъзложена13.8.2019 г. 16:16
“Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти  на ТП на НОИ – Стара  Загора“
Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за обекти  на ТП на НОИ – Стара  Загора“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.11.2019 г. 17:00
Променено: 18.12.2019 г. 11:21
24-2019-1007-23-72Директно възлаганеВъзложена13.8.2019 г. 11:17
Изготвяне на количествено-стойностна сметка за ремонт на покривна конструкция и подход за инвалиди на административна сграда на ТП на НОИ - Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. Сан Стефано“ №11
Изготвяне на количествено-стойностна сметка, включваща всички необходими материали и труд, необходими за отстраняване на констатираните дефекти в административна сграда на ТП на НОИ - Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. Сан Стефано“ №11
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 13.8.2019 г. 11:17
24-2019-1007-23-71Директно възлаганеВъзложена31.7.2019 г. 17:07
Изготвяне на количествено-стойностна сметка за подмяна на вътрешната ВиК мрежа на партерен, първи, втори и трети етаж в административна сграда, собственост на ТП на НОИ - Стара Загора
Изготвяне на количествено-стойностна сметка за подмяна на вътрешната ВиК мрежа на партерен, първи, втори и трети етаж в административна сграда, собственост на ТП на НОИ - Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 31.7.2019 г. 17:07
24-2019-1015-23-151Публично състезаниеПрекратена31.7.2019 г. 16:59
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации“ за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора
„Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации“ за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.9.2019 г. 17:00
Променено: 1.10.2019 г. 15:42
24-2019-1015-23-136Публично състезаниеПрекратена18.7.2019 г. 9:56
"Доставка и монтаж на бариера с автоматично рамо, необходима за паркинг на ТП на НОИ – Стара Загора (в съсобственост с Областна администрация – Стара Загора, Община Стара Загора, Административен съд)“ за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора
Доставка и монтаж на един брой електро – механична, автоматична, еднораменна плъзгаща паркинг бариера (ЕМПБ) с дължина на рамото 4,8 метра с дистанционно радио-управление на отваряне и затваряне чрез индивидуални джобни дистанционни управления. Първоначална комплектовка на дистанционните – 4 (четири) броя с възможност за увеличаване на бройката във времето.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2019 г. 17:00
Променено: 18.9.2019 г. 17:21
24-2019-1015-23-129Публично състезаниеПрекратена9.7.2019 г. 15:31
“Доставка на офис обзавеждане“  за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора
Предметът на настоящата обществена поръчка е  с цел доставка на 34 (тридесет и четири) броя столове за осигуряване на нормалните условия за работа на служителите в териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.9.2019 г. 17:00
Променено: 5.9.2019 г. 17:19
24-2019-1005-23-5Директно възлаганеВъзложена12.6.2019 г. 15:40
Изготвяне на технически спецификациии, необходими за провеждане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на бариера с автоматично рамо, необходима за паркинг на ТП на НОИ-Стара Загора /в съсобственост с Областна администрация - Стара Загора, Община- Стара Загора, Административен съд - Стара Загора/"
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за провеждане и възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации, необходими за провеждане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на бариера с автоматично рамо, необходима за паркинг на ТП на НОИ-Стара Загора /в съсобственост с Областна администрация - Стара Загора, Община- Стара Загора, Административен съд - Стара Загора/.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.6.2019 г. 15:40
24-2019-1015-23-84Публично състезаниеПрекратена16.5.2019 г. 15:28
“Подмяна на алуминиева дограма на входа на сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, находяща се в град Казанлък, ул. Сан Стефано“ №11“
 Предметът на обществената поръчка включва демонтаж на съществуващата алуминиева конструкция, изработването, доставката и монтаж на автоматична, плъзгаща се врата с 2 (две) подвижни крила на входа на партерния етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. ”Сан Стефано” №11, както и извършване на необходимите строително – монтажни и подготвителни работи за монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматичната, плъзгаща се врата. Монтажът на доставената врата следва да бъде съобразен със съществуващите, фиксирани, алуминиеви конструкции на входа на сградата.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2019 г. 17:00
Променено: 9.7.2019 г. 15:23
24-2019-1015-23-77Открита процедураВъзложена25.4.2019 г. 9:13
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис 2“
Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис 2“ за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора (запазена поръчка съобразно чл. 80, ал.1 от ППЗОП)
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2019 г. 17:00
Променено: 18.9.2019 г. 9:56
24-2019-1015-23-76Открита процедураПрекратена25.4.2019 г. 9:09
“Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис 1“
Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис 1“  за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.7.2019 г. 17:00
Променено: 25.7.2019 г. 16:18
24-2019-1015-23-75Публично състезаниеВъзложена24.4.2019 г. 16:59
“Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици“
Предметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици“.  Настоящата обществена поръчка е с цел доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 35 (тридесет и пет) броя инверторни климатика за осигуряване на нормални условия за работа на служителите и комфорт на посетителите на териториалното поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.6.2019 г. 17:00
Променено: 31.7.2019 г. 15:55
24-2019-1007-23-39Директно възлаганеВъзложена19.4.2019 г. 16:47
Закупуване на 3 (три) броя знамена за монтаж на пилоните пред административната сграда на ТП на НОИ - Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, бул. "Руски" 44
Закупуване на 3 (три) броя знамена за монтаж на пилоните пред административната сграда на ТП на НОИ - Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, бул. "Руски" 44
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 19.4.2019 г. 16:50
24-2019-1015-23-63Публично състезаниеВъзложена9.4.2019 г. 15:50
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи“
Предметът на настоящата обществена поръчка е “Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби и доставка на резервни части и консумативи“ за нуждите на  ТП на НОИ– Стара Загора и обхваща:
• Два броя асансьори пътнически, хидравлични с товароподемност 480 кг. (6 лица), скорост - 1м/сек., четири броя спирки с автоматични врати, монтирани в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора,  находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Руски“ №44.
• Хидравлична асансьорна уредба, с фабричен №0219, товароподемност 400 кг., скорост 0.63м/сек., четири броя спирки с автоматични врати, монтирана в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Георги Байданов“ №2А.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.5.2019 г. 17:00
Променено: 18.7.2019 г. 14:26
24-2018-1015-23-137Събиране на оферти с обяваВъзложена14.8.2018 г. 9:11
Отпечатване на формуляри и бланки
Извършване на услуги по отпечатване на формуляри и бланки за административната дейност на ТП на НОИ, гр. Стара Загора  №44
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.10.2017 г. 17:00
Променено: 30.11.2018 г. 10:26
24-2018-1015-23-94Публично състезаниеВъзложена30.5.2018 г. 16:47
“Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ №44“.
“Подмяна на съществуващо осветление в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ №44“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.8.2018 г. 17:00
Променено: 23.10.2018 г. 14:04
1 - 30Напред