Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
25-2017-1015-25-119Публично състезаниеЗатворена5.10.2017 г. 15:36
"Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ -Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № 1040-25-23 от 05.10.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ -Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 03.11.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 06.11.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0201.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.11.2017 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 11:59
25-2017-1015-25-115Публично състезаниеЗатворена27.9.2017 г. 14:09
"Подмяна на стъклопакети и изработка на алуминиева конструкция в административна сграда на ТП на НОИ - Търговище".
С Решение № 1040-25-22 от 27.09.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Подмяна на стъклопакети и изработка на алуминиева конструкция в административна сграда на ТП на НОИ - Търговище". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 25.10.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 26.10.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0194.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.10.2017 г. 17:00
Променено: 20.2.2018 г. 15:30
25-2017-1015-25-110Открита процедураЗатворена25.9.2017 г. 10:33
" Предоставяне на услуги по охрана за нуждите на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № 1040-25-21 от 20.09.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Предоставяне на услуги по охрана за нуждите на ТП на НОИ - Търговище". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 30.10.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 31.10.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0186.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.10.2017 г. 17:00
Променено: 25.1.2019 г. 14:21
25-2017-1015-25-106Публично състезаниеЗатворена12.9.2017 г. 13:18
 Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ Търговище, включително прилежащи площи
С Решение № 1040-25-20 от 12.09.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ Търговище, включително прилежащи площи ". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 05.10.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 06.10.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0180.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.10.2017 г. 17:00
Променено: 15.1.2019 г. 11:13
25-2017-1015-25-74Открита процедураПрекратена29.6.2017 г. 10:59
„Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи“.
С Решение № 1040-25-17 от 27.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно следгаранционно техническо сервизно обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 14.08.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 15.08.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0122.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.8.2017 г. 17:00
Променено: 21.8.2017 г. 9:47
25-2017-1015-25-73Публично състезаниеЗатворена2.6.2017 г. 10:57
“Извършване на текущи ремонти в административната сграда на ТП на НОИ-Търговище по обособени позиции”
С Решение № 1040-25-14 от 02.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Извършване на текущи ремонти в административната сграда на ТП на НОИ-Търговище по обособени позиции”: обособена позиция №1 – „Строително-ремонтни дейности в административната сграда на ТП на НОИ-Търговище; обособена позиция №2- „Подмяна на хидроизолация на част от покрива на административната сграда на ТП на НОИ-Търговище“ ; обособена позиция №3 – „Подмяна на стъклопакети и изработка на алуминиева конструкция“.. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 03.07.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 04.07.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0097.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.7.2017 г. 17:00
Променено: 30.11.2017 г. 13:05
25-2017-1015-25-56Публично състезаниеЗатворена7.4.2017 г. 10:56
Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Търговище
С Решение № 1040-25-11 от 24.04.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ-Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 16.05.2017г. Офертите ще бъдат отворени на 17.05.2017г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2017-0047.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.5.2017 г. 17:00
Променено: 3.8.2017 г. 15:51
25-2017-1015-25-51Пряко договарянеЗатворена16.3.2017 г. 10:24
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ-Търговище.
С Решение № 1040-25-10 от 23.03.2017 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ-Търговище.” . Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл.182,ал.1 във връзка с чл.79,ал.1, т.3, буква"в"от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 20.7.2021 г. 9:00