Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
25-2018-1015-25-154Публично състезаниеЗатворена6.12.2018 г. 14:16
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № 1040-25-30 от 06.12.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 18.01.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 21.01.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0211.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.1.2019 г. 17:00
Променено: 18.3.2021 г. 9:53
25-2018-1015-25-134Публично състезаниеЗатворена22.10.2018 г. 11:13
„Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Търговище“
С Решение № 1040-25-22 от 22.10.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Търговище“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.11.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 21.11.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0182.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2018 г. 17:00
Променено: 11.2.2019 г. 8:54
25-2018-1015-25-131Договаряне без предварително обявлениеПрекратена12.10.2018 г. 11:01
" Абонаментно следгаранционно техническо обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ)  в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № 1040-25-21 от 12.10.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаметно следгаранционно техническо обслужване и поддръжка на изградена система за гарантирано безпаузово независимо електрозахранване (СГБНЕ) в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т. 8, във връзка с чл.79, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 29.10.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 30.10.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Договарянето с всеки от допуснатите участници ще се проведе по отделно на 19.11.2018 г. от 14:00 часа в сградата на ТП на НОИ - Търговище, ул."Св.Св Кирил и Методий" №1, стая 306.
Решението е публикувано  в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0171.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.10.2018 г. 17:00
Променено: 13.11.2018 г. 10:48
25-2018-1015-25-120Открита процедураЗатворена1.10.2018 г. 11:15
"Предоставяне услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № 1040-25-20 от 28.09.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Предоставяне  услуги по охрана на имоти на ТП на НОИ-Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 05.11.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 06.11.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0156.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.11.2018 г. 17:00
Променено: 12.3.2021 г. 11:54
25-2018-1015-25-114Открита процедураЗатворена26.9.2018 г. 14:02
“Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ-Търговище, включително прилежащи площи”
С Решение № 1040-25-19 от 25.09.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  “Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ-Търговище, включително прилежащи площи”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 31.10.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 01.11.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0150.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.10.2018 г. 17:00
Променено: 26.2.2021 г. 9:05
25-2018-1015-25-87Публично състезаниеПрекратена22.6.2018 г. 13:48
"Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
С Решение № 1040-25-12 от 22.06.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части и консумативи". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 19.07.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 20.07.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0088.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.7.2018 г. 17:00
Променено: 20.7.2018 г. 15:45
25-2018-1015-25-72Публично състезаниеПрекратена6.6.2018 г. 15:27
"Изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище на ТП на НОИ - Търговище"
С Решение № 1040-25-11 от 06.06.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище на ТП на НОИ - Търговище". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 06.07.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 09.07.2018г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0071.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2018 г. 17:00
Променено: 23.7.2018 г. 11:56
25-2018-1015-25-62Открита процедураПрекратена30.4.2018 г. 13:25
"Абонаметно следгаранционно техн. сервизно обслужване и поддръжка на изградена СГБНЕ в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи"
С Решение № 1040-25-5 от 27.04.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Абонаметно следгаранционно техн. сервизно обслужване и поддръжка на изградена СГБНЕ в ТП на НОИ - Търговище, включително осигуряване на резервни части, материали и консумативи". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 04.06.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 05.06.2018г. в 09.00 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0041.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.6.2018 г. 17:00
Променено: 19.6.2018 г. 10:25
25-2018-1005-25-5Директно възлаганеЗатворена27.4.2018 г. 11:36
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище на ТП на НОИ-Търговище“.
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на технически спецификации за обществени поръчки с предмет: „Изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище на ТП на НОИ-Търговище“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 14.5.2018 г. 13:33
25-2018-1015-25-54Събиране на оферти с обяваЗатворена16.4.2018 г. 14:37
„Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сградите на ТП на НОИ - Търговище”
С Обява № 1026-25-10 от 16.04.2018 г. на директора на ТП на НОИ-Търговище за събиране на оферти е открито възлагането на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сградите на ТП на НОИ - Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Срок за получаване на офертите - 04.05.2018 г. до 17:00 часа. Офертите ще бъдат отворени на 08.05.2018 г. в 09.00 часа в сградата на ТП на НОИ-Търговище, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №1, стая 306. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертите. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка е публикувана в портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 9074975.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.5.2018 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 12:01
25-2018-1015-25-42Публично състезаниеЗатворена5.4.2018 г. 13:14
„Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително  осигуряване на резервни части"
С Решение № 1040-25-4 от 05.04.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително  осигуряване на резервни части". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 30.04.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 02.05.2018г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0024.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.4.2018 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 12:01
25-2018-1015-25-36Публично състезаниеЗатворена23.3.2018 г. 10:57
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Търговище.
С Решение № 1040-25-3 от 23.03.2018 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати за нуждите на ТП на НОИ-Търговище.". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 16.04.2018г. Офертите ще бъдат отворени на 17.04.2018г. в 09.00 часа в стая № 306 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2018-0011.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.4.2018 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 12:00