Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
25-2019 -1015-25-137Публично състезаниеЗатворена30.10.2019 г. 9:38
„Подмяна на елементи на системите за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Търговище” 
С Решение № 1040-25-19 от 30.10.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на елементи на системите за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ - Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 25.11.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 26.11.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване  могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0178.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.11.2019 г. 17:00
Променено: 20.2.2020 г. 9:13
25-2019-1015-25-129Публично състезаниеЗатворена25.10.2019 г. 10:48
„Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна централа с прилежащите към нея елементи”
С Решение № 1040-25-16 от 25.10.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна централа с прилежащите към нея елементи”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 18.11.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 19.11.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0173.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.11.2019 г. 17:00
Променено: 20.2.2020 г. 9:12
25-2019-1015-25-125Открита процедураЗатворена18.10.2019 г. 10:40
 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Търговище, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП"
С Решение № 1040-25-15 от 16.10.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Търговище, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 20.11.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 21.11.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0161.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2019 г. 17:00
Променено: 15.3.2021 г. 13:48
25-2019-1015-25-124Открита процедураЗатворена15.10.2019 г. 13:41
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Търговище
С Решение № 1040-25-14 от 15.10.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Търговище". Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 19.11.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 20.11.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0157.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.11.2019 г. 17:00
Променено: 15.3.2021 г. 13:24
25-2019-1015-25-117Публично състезаниеЗатворена30.9.2019 г. 13:58
  „Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище”.
С Решение № 1040-25-13 от 30.09.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградите на ТП на НОИ - Търговище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 23.10.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 24.10.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0144.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.10.2019 г. 17:00
Променено: 4.1.2022 г. 13:59
25-2019-1015-25-93Събиране на оферти с обяваВъзложена22.7.2019 г. 9:14
"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ - Търговище"
С Обява № 1026-25-13 от 22.07.2019 г. на директора на ТП на НОИ-Търговище за събиране на оферти е открито възлагането на обществена поръчка с предмет :"Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за отоплителна инсталация, захранвана с газови котли за ТП на НОИ - Търговище".
Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Срок за получаване на офертите - 30.08.2019 г. до 17:00 часа. Офертите ще бъдат отворени на 02.09.2019 г. в 13:00 часа в сградата на ТП на НОИ-Търговище, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №1, стая 304. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертите. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка е публикувана в портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 9090522
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.9.2019 г. 17:00
Променено: 14.10.2019 г. 14:08
25-2019-1015-25-56Събиране на оферти с обяваЗатворена27.5.2019 г. 13:08
 „Абонаментна   поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за система за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР, UPS) в ТП на НОИ – Търговище по обособени позиции”
С Обява № 1026-25-12 от 27.05.2019 г. на директора на ТП на НОИ-Търговище за събиране на оферти е открито възлагането на обществена поръчка с предмет : „Абонаментна   поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за система за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР, UPS) в ТП на НОИ – Търговище по обособени позиции”.  Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. Срок за получаване на офертите - 06.06.2019 г. до 17:00 часа. Офертите ще бъдат отворени на 07.06.2019 г. в 10.30 часа в сградата на ТП на НОИ-Търговище, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" №1, стая 304. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване могат да присъстват при отварянето на офертите. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществената поръчка е публикувана в портала на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 9088538.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.6.2019 г. 17:00
Променено: 3.8.2021 г. 14:37
25-2019-1015-25-46Публично състезаниеЗатворена18.4.2019 г. 9:46
„Текущ ремонт на сгради на ТП на НОИ – Търговище и изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище”
С Решение № 1040-25-5 от 24.04.2019 г. на директора на ТП на НОИ -Търговище е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на сгради на ТП на НОИ – Търговище и изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище”. Правното основание за откриване на обществената поръчка е чл. 18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 31.05.2019 г. Офертите ще бъдат отворени на 03.06.2019 г. в 10.30 часа в стая № 304 на ТП на НОИ гр. Търговище. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица могат да присъстват при отваряне на офертите. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под № 00145-2019-0025.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.5.2019 г. 17:00
Променено: 26.8.2019 г. 11:42