Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
05-2017-1015-05-67Публично състезаниеПрекратена18.10.2017 г. 10:28
“Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Видин”
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на консумативи и подлежащи на износване модули за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни машини, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Видин, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества за 24 месеца, описани в 15 позиции в Техническите спецификации, част от документацията на поръчката- Марка XEROX, Марка CANON, Марка KYOCERA, Марка HP Laser Jet .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.11.2017 г. 17:00
Променено: 21.11.2017 г. 9:25
05-2017-1015-05-57Публично състезаниеПрекратена29.8.2017 г. 13:39
Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Видин
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка на консумативи и подлежащи на износване модули за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни машини, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Видин, индивидуализирани по видове, параметри и прогнозни количества за 24 месеца, описани в 15 позиции в Техническите спецификации, част от документацията на поръчката- Марка XEROX, Марка CANON, Марка KYOCERA, Марка HP Laser Jet .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.9.2017 г. 17:00
Променено: 17.10.2017 г. 10:22
05-2017-1015-05-42Публично състезаниеПрекратена4.7.2017 г. 9:19
“Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Видин, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
“Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Видин, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 3.8.2017 г. 17:00
Променено: 17.8.2017 г. 10:44
05-2017-1015-05-28Публично състезаниеВъзложена26.4.2017 г. 11:06
„Изготвяне на инвестиционен проект и извършване на строително – монтажни работи /СМР/ по подмяна на дограма в административната сграда на ТП на НОИ- Видин в изпълнение на предписани енергийно спестяващи мерки“
„Изготвяне на инвестиционен проект и извършване на строително – монтажни работи /СМР/ по подмяна на дограма в административната сграда на ТП на НОИ- Видин в изпълнение на предписани енергийно спестяващи мерки“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.6.2017 г. 17:00
Променено: 10.8.2017 г. 13:12
05-2017-1006-05-3Директно възлаганеВъзложена24.4.2017 г. 13:52
Възлагане на външна консултантска фирма изготвянето на цялата документация, вкючително и техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект и извършване на строително – монтажни работи /СМР/ по подмяна на дограма в административната сграда на ТП на НОИ- Видин в изпълнение на предписани енергийно спестяващи мерки“
Възлагане на външна консултантска фирма изготвянето на цялата документация, вкючително и техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект и извършване на строително – монтажни работи /СМР/ по подмяна на дограма в административната сграда на ТП на НОИ- Видин в изпълнение на предписани енергийно спестяващи мерки“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 24.4.2017 г. 14:02
05-2017-1015-05-25Публично състезаниеВъзложена13.4.2017 г. 9:25
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Видин, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”
“Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП на НОИ - Видин, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2: Доставка на канцеларски материали съгласно Приложение №2”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.5.2017 г. 17:00
Променено: 18.7.2017 г. 10:19
05-2017-1015-05-26Публично състезаниеПрекратена13.4.2017 г. 9:23
“Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Видин, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
“Абонаментна поддръжка на климатици, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Видин, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2017 г. 17:00
Променено: 17.5.2017 г. 14:59