Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт

  :  

02-2015-53

"Абонаментна поддържка на климатична и отоплителна инсталации и климатици в работните помещения, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Бургас, включително осигуряване на резервни части и консумативи"

Вид на обществената поръчка

Открита процедура по ЗОП

Описание на предмета

Абонаментна поддръжка на климатична и отоплителна инсталации и климатици в работните помещения, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Бургас, включително на резервни части и консумативи, по приложен списък на съоръженията в пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации в документацията за участие.

Допълнителна информация

Oтварянето на офертите ще се извърши на 17.07.2015 г. от 10.00 ч. в сградата на ТП на НОИ - Бургас, намираща се в гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 126, ет. 8, ст. 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Състояние

Прекратена

Номер на поръчката в АОП

00145-2015-0124

Лице за контакти

Юра Митова, Началник сектор "ЧРПОАСД"

E-mail

burgas@nssi.bg

Телефон

056 803 790

Факс

056 803 740

Показване на всички свойства
Редактиране на свойства

  
  
  
  
  
разгъване Раздел : 1. Документи за изтегляне ‎(1)
разгъване Раздел : 2. Документация за участие и разяснения ‎(20)
разгъване Раздел : 3. Протоколи/доклади ‎(2)
разгъване Раздел : 4. Решения за завършване на процедурата ‎(1)
разгъване Раздел : 5. Гаранции за участие ‎(1)