Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
02-2015-1015-02-107Възложена18.11.2015 г. 11:19
„Изготвяне на технически паспорт за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас”
Изготвяне на технически паспорт на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас съгласно изискванията на  Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.1.2016 г. 16:30
Променено: 5.8.2016 г. 16:52
02-2015-1015-02-106Открита процедура по ЗОПВъзложена18.11.2015 г. 11:01
„Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас и със СОТ във филиала в гр. Поморие”
Осъществяване на дневна невъоръжена охрана с физическа сила и СОТ в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас и със СОТ във филиала в гр. Поморие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.1.2016 г. 16:30
Променено: 17.2.2016 г. 9:46
02-2015-1015-02-80Открита процедура по ЗОППрекратена13.10.2015 г. 13:57
„Осигуряване на невъоръжена охрана и СОТ за административната сграда на ТП на НОИ – Бургас и със СОТ във филиала в гр. Поморие”
Осъществяване на денонощна невъоръжена охрана с физическа сила и СОТ в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас и със СОТ във филиала в гр. Поморие
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.11.2015 г. 16:30
Променено: 24.11.2015 г. 11:56
02-2015-1015-02-72Публична покана по ЗОПВъзложена1.10.2015 г. 11:27
Отпечатване и доставка на формуляри и бланки за ТП на НОИ - Бургас
Отпечатване и доставка на бланки и формуляри, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.10.2015 г. 16:30
Променено: 18.12.2015 г. 8:57
02-2015-1015-02-29Договаряне без обявление по ЗОПВъзложена19.8.2015 г. 16:04
„Авариен ремонт на помещения в архивохранилището на ТП на НОИ – Бургас“
Ремонт на помещения в архивохранилището на ТП на НОИ-Бургас, находящи се в Бургас, бул. "Стефан Стамболов" №126
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 12.9.2015 г. 15:25
02-2015-1015-02-26Открита процедура по ЗОПВъзложена13.8.2015 г. 14:03
"Абонаментна поддържка на климатична и отоплителна инсталации и климатици в работните помещения, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Бургас, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Абонаментна поддръжка на климатична и отоплителна инсталации и климатици в работните помещения, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Бургас, включително на резервни части и консумативи, по приложен списък на съоръженията в пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.10.2015 г. 16:30
Променено: 24.11.2015 г. 11:56
02-2015-1015-02-15Открита процедура по ЗОПВъзложена24.7.2015 г. 11:13
„Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградата на  ТП на НОИ - Бургас, включително осигуряване на резервни части и консумативи”
Абонаментна поддръжка на два броя асансьорни уредби, монтирани в сградата на ТП на НОИ – Бургас, включително осигуряване на резервни части и консумативи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 7.9.2015 г. 16:30
Променено: 10.11.2015 г. 15:00
02-2015-1015-02-1Открита процедура по ЗОПВъзложена2.7.2015 г. 16:06
“Доставка на консумативи за принтерна, копирна и офис техника, необходими за административната дейност на на ТП на НОИ - Бургас“
Периодични доставки на консумативи за принтерна, копирна и офис техника за нуждите на ТП на НОИ - Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.8.2015 г. 16:30
Променено: 10.11.2015 г. 14:01
02-2015-53Открита процедура по ЗОППрекратена16.6.2015 г. 14:58
"Абонаментна поддържка на климатична и отоплителна инсталации и климатици в работните помещения, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Бургас, включително осигуряване на резервни части и консумативи"
Абонаментна поддръжка на климатична и отоплителна инсталации и климатици в работните помещения, монтирани в сгради на ТП на НОИ - Бургас, включително на резервни части и консумативи, по приложен списък на съоръженията в пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.7.2015 г. 16:30
Променено: 11.8.2015 г. 11:18
02-2015-42Открита процедура по ЗОППрекратена1.6.2015 г. 10:34
„Доставка на консумативи за принтерна, копирна и офис техника, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас”
Периодични доставки на консумативи за принтерна, копирна и офис техника за нуждите на ТП на НОИ - Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.6.2015 г. 16:30
Променено: 25.6.2015 г. 15:43
02-2015-36Открита процедура по ЗОПВъзложена14.5.2015 г. 10:23
„Подмяна на съществуващо осветление със светодиодни осветителни тела и отделяне на самостоятелни токови кръгове в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас”.
Подмяна на съществуващо осветление със светлодиодни осветителни тела и отделяне на самостоятелни токови кръгове в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас съгласно проект, разработен съобразно изискванията на Наредба №1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, който обхваща вътрешните електрически осветителни  инсталации на сградата. 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.6.2015 г. 16:30
Променено: 12.9.2015 г. 15:26
02-2015-31Открита процедура по ЗОПВъзложена28.4.2015 г. 10:32
„Абонаментно поддържане и сервиз на офис техника, включително осигуряване  на резервни части за принтерна, копирна и друга офис техника за нуждите на ТП на НОИ - Бургас“
Абонаментно поддържане и сервиз на лазерни принтери – 36 бр., копирни машини – 5 бр., мултифункционални устройства – 8 бр, факсове и друга офис техника, включително осигуряване на резервни части за посочената техника за нуждите на ТП на НОИ – Бургас.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 2.6.2015 г. 16:30
Променено: 10.8.2015 г. 11:37
02-2015-17Открита процедура по ЗОПВъзложена12.3.2015 г. 9:11
„Извършване на текущ ремонт на дограма, включително изработка, доставка и монтаж на нови врати в административната сграда на ТП на НОИ -  Бургас”
Извършване на текущ ремонт, отводняване на дефектирали прозорци, силикониране около прозоречната дограма, изработка, доставка и поставяне на нови прозорци, врати и обков.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.4.2015 г. 16:30
Променено: 10.8.2015 г. 11:33
02-2015-15Открита процедура по ЗОПВъзложена25.2.2015 г. 8:22
„Ремонт на водоохлаждащ агрегат TRANE/CGAN 600 чрез подмяна на изпарител в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас”
Извършване на ремонт на водоохлаждащ агрегат (чилър),  марка “TRANE/CGAN 600” чрез подмяна на дефектирал изпарител с нов и въвеждането му в експлоатация съгласно инструкциите на производителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.4.2015 г. 16:30
Променено: 19.6.2015 г. 11:12
02-2015-4Открита процедура по ЗОПВъзложена20.1.2015 г. 15:42
„Комплексно почистване на административната сграда, филиалите и офисите на ТП на НОИ – Бургас”
Комплексно почистване на административната сграда, филиалите и офисите на ТП на НОИ - Бургас.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.3.2015 г. 16:30
Променено: 11.5.2015 г. 11:50