Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
02-2016-1015-02-163Публично състезаниеПрекратена3.11.2016 г. 16:22
Поставяне на топлоизолация на външните стени на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас
Поставяне на топлоизолация на външните стени на административната сграда, което включва: монтаж на скеле; демонтиране на съществуваща облицовка от плочи на етажи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и мазилка и лепила под тях - 1 500 м2; направа на нова мазилка - 1 500 м2; монтиране на топлоизолационна обшивка, залепена плътно и равномерно за стената с топлопроводимост ?=0.032-0.037, клас на горимост „А“, дебелина 8 см и 3 см - общо 1 600 м2; демонтаж на стари външни подпрозоречни плотове на алуминиева и PVC дограма - 300 л.м; монтаж на нови външни, подпрозоречни, алуминиеви первази на дограма с ширина 30 см - 300 л.м; монтаж на преходна лайсна с компенсираща фуга - между съществуващата и новата изолационна обшивка - 100 л.м; демонтаж на скеле; товарене, извозване и изхвърляне на строителни отпадъци, почистване на обекта.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.12.2016 г. 16:30
Променено: 24.3.2017 г. 14:27
02-2016-1015-02-169Открита процедураВъзложена31.8.2016 г. 14:29
„Доставка на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас”
Периодични доставки на консумативи за принтери, копирни и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 5.10.2016 г. 16:30
Променено: 12.12.2016 г. 16:25
02-2016-1015-02-165Публично състезаниеПрекратена31.8.2016 г. 14:23
"Изготвяне на проект за изграждане на аварийно стълбище в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас"
Изготвяне на проект за изграждане на аварийно стълбище в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.9.2016 г. 16:30
Променено: 20.10.2016 г. 16:37
02-2016-1015-02-152Публично състезаниеВъзложена5.8.2016 г. 15:42
"Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ - Бургас"
Доставка, включваща разтоварване и монтаж, на работни столове, посетителски столове, шкафове и етажерка за нуждите на ТП на НОИ - Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.8.2016 г. 16:30
Променено: 21.12.2016 г. 16:13
02-2016-1015-02-142Публично състезаниеВъзложена6.7.2016 г. 16:50
"Извършване на текущ ремонт на осми етаж в административната сграда на ТП на НОИ - Бургас и филиала в гр. Поморие"
Текущият ремонт включва: ремонтиране на работните помещения и санитарни възли на етаж 8 от администнативната сграда на ТП на НОИ - Бургас; покрив от поликарбонат и вътрешно помещение под него във филиал Поморие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.8.2016 г. 17:00
Променено: 20.10.2016 г. 14:45
02-2016-1015-02-124Публично състезаниеВъзложена7.6.2016 г. 9:02
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Бургас
Абонаментно и сервизно обслужване на принтери, копирни машини, мултифункционални устройства, факсове и друга офис техника, включително осигуряване на резервни части за посочената техника за нуждите на ТП на НОИ – Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.7.2016 г. 16:30
Променено: 29.9.2016 г. 10:07
02-2016-1015-02-68Възложена12.4.2016 г. 9:21
"Изготвяне на проект за реорганизация на работните места във фронт офиса на ТП на НОИ - Бургас"
Изготвяне на проект за реорганизация на работните места във фронт офиса на ТП на НОИ - Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.5.2016 г. 16:30
Променено: 29.6.2016 г. 16:31
02-2016-1015-02-57Възложена23.3.2016 г. 14:55
"Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - Бургас"
Предоставяне на ВиК услуги за нуждите на ТП на НОИ - Бургас
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 29.6.2016 г. 16:32
02-2016-1015-02-51Възложена18.3.2016 г. 15:34
"Реновиране на общообменна вентилационна инсталация за фронт офис в партера на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас"
Реновиране на общообменна вентилационна инсталация за фронт офис в партера на административната сграда на ТП на НОИ - Бургас съгласно проект, разработен от проектант, притежаващ пълна проектантска правоспособност.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2016 г. 16:30
Променено: 23.6.2016 г. 11:00
02-2016-1015-02-40Възложена25.2.2016 г. 8:59
“Доставка на канцеларски материали по обособени позиции за административната дейност на ТП на НОИ – Бургас“
Периодични доставки на канцеларски материали по обособени позиции, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Бургас. Обособена позиция  № 1: Доставка на канцеларски материали по Приложение № 1 и Обособена позиция № 2: Доставка по канцеларски материали по Приложение № 2.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.4.2016 г. 16:30
Променено: 23.6.2016 г. 14:10