Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
23-2015-1015-24-80Открита процедура по ЗОПВъзложена9.10.2015 г. 9:38
Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана на административната сграда и охрана със СОТ на сградите, ползвани от ТП на НОИ - Добрич
С Решение № 1040-24-5 от 15.10.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана на административната сграда и охрана със СОТ на сградите, ползвани от ТП на НОИ - Добрич“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 09.11.2015г. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0213
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.11.2015 г. 16:30
Променено: 14.12.2015 г. 16:03
23-2015-1015-24-35Открита процедура по ЗОПВъзложена10.8.2015 г. 10:25
Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Добрич
С Решение № 1040-24-4 от 12.08.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Добрич“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 09.09.2015г. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0163
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.9.2015 г. 16:30
Променено: 7.10.2015 г. 14:25
23-2015-1015-24-12Публична покана по ЗОПВъзложена10.7.2015 г. 13:16
Абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Добрич.
ТП на НОИ - Добрич възлага обществена поръчка, чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.7.2015 г. 16:30
Променено: 3.11.2015 г. 15:19
23-2015-53Открита процедура по ЗОПВъзложена9.6.2015 г. 9:46
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Добрич”
С Решение № 4 от 10.06.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Добрич“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:00 часа на 21.07.2015г. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0116
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.7.2015 г. 16:00
Променено: 11.9.2015 г. 13:44
23-2015-38Открита процедура по ЗОПВъзложена19.5.2015 г. 8:55
“Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Добрич”
С Решение № 2 от 02.06.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е "Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на  резервни части и консумативи за нуждите на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Добрич“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 06.07.2015г. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0111
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 6.7.2015 г. 16:30
Променено: 11.9.2015 г. 13:44
23-2015-37Открита процедура по ЗОППрекратена13.5.2015 г. 14:56
Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Добрич
С Решение № 3 от 04.06.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати, необходими за административната дейност на ТП на НОИ - Добрич“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:30 часа на 08.07.2015г. Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0112
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.7.2015 г. 16:30
Променено: 10.7.2015 г. 13:10
23-2015-19Публична покана по ЗОПВъзложена20.3.2015 г. 11:26
Отпечатване и доставка на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Добрич
ТП на НОИ - Добрич възлага обществена поръчка, чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Отпечатване на бланки и формуляри за нуждите на ТП на НОИ - Добрич“. Срокът за получаване на оферти е до 16.30 часа на 01.04.2015 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 01.04.2015г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 1.4.2015 г. 16:30
Променено: 21.5.2015 г. 16:39
23-2015-16Открита процедура по ЗОПВъзложена5.3.2015 г. 16:26
Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ - Добрич
С Решение № 1 от 05.03.2015 г. на директора на ТП на НОИ – Добрич е открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Предмет на поръчката е „Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Добрич“. Правното основание за откриване на обществената поръчка е по реда на чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки. Документацията за участие е безплатна и пълен достъп по електронен път до нея е осигурен на интернет страницата на НОИ, раздел “Профил на купувача”. Срокът за получаване на офертите за участие е до 16:00 часа на 08.05.2015г.  Обявлението е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и преписката е регистрирана под №00145-2015-0024
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 8.5.2015 г. 16:00
Променено: 7.7.2015 г. 13:55