Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
23-2016-1015-24-199Публично състезаниеПрекратена25.10.2016 г. 16:39
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ -Добрич”
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части и консумативи за нуждите на ТП на НОИ -Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.12.2016 г. 17:00
Променено: 12.1.2017 г. 15:38
23-2016-1015-24-177Открита процедураВъзложена20.9.2016 г. 9:14
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради и прилежащи площи на ТП на НОИ - Добрич
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради и прилежащи площи на ТП на НОИ - Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2016 г. 17:00
Променено: 8.2.2017 г. 14:32
23-2016-1015-24-174Публично състезаниеВъзложена12.9.2016 г. 16:55
„Изготвяне на проект и план-сметка за авариен /евакуационен/ изход на административната сграда на ТП на НОИ – Добрич.“
„Изготвяне на проект и план-сметка за авариен /евакуационен/ изход на административната сграда на ТП на НОИ – Добрич.“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.10.2016 г. 17:00
Променено: 6.12.2016 г. 7:52
23-2016-1015-24-121Събиране на оферти с обяваВъзложена7.6.2016 г. 10:45
Изготвяне на технически паспорти и обследване на енергийна ефективност на сгради, собственост на ТП на НОИ - Добрич по обособени позиции
Изготвяне на технически паспорти и обследване на енергийна ефективност на сгради, собственост на ТП на НОИ - Добрич по обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.9.2016 г. 17:00
Променено: 21.10.2016 г. 13:08
23-2016-1015-24-120Публично състезаниеВъзложена7.6.2016 г. 10:42
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Добрич
Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.8.2016 г. 17:00
Променено: 21.10.2016 г. 15:13
23-2016-1015-24-55Публична покана по ЗОПВъзложена24.2.2016 г. 10:02
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в ТП на НОИ - Добрич
ТП на НОИ - Добрич възлага обществена поръчка, чрез публична покана, съгласно чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в ТП на НОИ - Добрич“. Срокът за получаване на оферти е до 16.30 часа на 18.03.2016 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 18.03.2016г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.3.2016 г. 16:30
Променено: 14.4.2016 г. 15:49