Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
23-2018-1015-24-119Открита процедураПрекратена11.9.2018 г. 15:50
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи
Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ – Добрич и прилежащи площи
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2018 г. 17:00
Променено: 21.1.2019 г. 14:18
23-2018-1015-24-80Публично състезаниеВъзложена5.6.2018 г. 8:42
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за ТП на НОИ – Добрич”
“Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника, включително осигуряване на резервни части за ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.7.2018 г. 17:00
Променено: 6.11.2018 г. 8:44
23-2018-1015-24-43Събиране на оферти с обяваВъзложена14.3.2018 г. 10:21
“Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Добрич”
“Доставка на офис обзавеждане за ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.4.2018 г. 17:00
Променено: 15.5.2018 г. 14:37
23-2018-1015-24-42Открита процедураВъзложена14.3.2018 г. 10:18
“Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Добрич”
“Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.5.2018 г. 17:00
Променено: 10.8.2018 г. 10:25
23-2018-1015-24-38Пряко договарянеПрекратена6.3.2018 г. 11:06
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ - Добрич
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ - Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.8.2018 г. 10:29
23-2018-1015-24-37Събиране на оферти с обяваВъзложена6.3.2018 г. 11:04
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Добрич
Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на помещения в сгради на ТП на НОИ - Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.3.2018 г. 17:00
Променено: 24.4.2018 г. 9:46