Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
23-2017-1015-24-174Публично състезаниеПрекратена30.10.2017 г. 14:07
“Изграждане на авариен евакуационен изход на административната сграда на ТП на НОИ – Добрич”.
“Изграждане на авариен евакуационен изход на административната сграда на ТП на НОИ – Добрич”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2017 г. 17:00
Променено: 22.12.2017 г. 11:45
23-2017-1007-24-105Директно възлаганеВъзложена27.10.2017 г. 10:32
Изготвяне от външен експерт на технически спецификации за обществена поръчка с предмет: “Изграждане на авариен евакуационен изход на административната сграда на ТП на НОИ - Добрич"
На основание чл.44 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл.29 ал.1 от ППЗОП, Възложителят публикува чрез настоящата партида в Профила на купувача цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя резултат, а именно възлагане на външен експерт изготвянето на техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: “Изграждане на авариен евакуационен изход на административната сграда на ТП на НОИ - Добрич". Наетият външен експерт е вписан в списъка с външни експерти поддържан от Агенция по обществени поръчки под № ВЕ-236 от 07.10.2014 година.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 1.11.2017 г. 11:56
23-2017-1015-24-203Открита процедураПрекратена25.10.2017 г. 9:42
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Добрич”
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.12.2017 г. 17:00
Променено: 15.12.2017 г. 10:39
23-2017-1015-24-172Публично състезаниеВъзложена22.8.2017 г. 10:49
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Добрич”
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18.9.2017 г. 17:00
Променено: 7.11.2017 г. 13:17
23-2017-1015-24-157Открита процедураВъзложена22.8.2017 г. 9:14
“Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана на административната сграда и охрана със СОТ на сградите на ТП на НОИ - Добрич”
“Осигуряване на дневна невъоръжена физическа охрана на административната сграда и охрана със СОТ на сградите на ТП на НОИ - Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 4.10.2017 г. 17:00
Променено: 15.12.2017 г. 10:36
23-2017-1015-24-158Събиране на оферти с обяваВъзложена9.8.2017 г. 11:27
„Абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Добрич”
„Абонаментна поддръжка на система за видеонаблюдение, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ - Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.9.2017 г. 17:00
Променено: 9.10.2017 г. 15:32
blank[1]2.8.2017 г. 14:17
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 2.8.2017 г. 14:17
23-2017-1015-24-117Публично състезаниеВъзложена2.6.2017 г. 15:38
“Текущ ремонт на административна сграда на ТП на НОИ –  гр.Балчик”
“Текущ ремонт на административна сграда на ТП на НОИ –  гр.Балчик”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.7.2017 г. 17:00
Променено: 28.9.2017 г. 15:49
23-2017-1015-24-115Публично състезаниеВъзложена2.6.2017 г. 10:15
“Доставка и монтаж на пожароизвестителна система в офис на ТП на НОИ – Добрич в гр.Балчик”
“Доставка и монтаж на пожароизвестителна система в офис на ТП на НОИ – Добрич в гр.Балчик”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.8.2017 г. 17:00
Променено: 28.9.2017 г. 15:58
23-2017-1015-24-97Публично състезаниеВъзложена26.4.2017 г. 14:00
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Добрич по обособени позиции”
“Доставка на канцеларски материали за административната дейност на ТП на НОИ – Добрич по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.6.2017 г. 17:00
Променено: 12.9.2017 г. 16:29
23-2017-1015-24-95Пряко договарянеПрекратена21.4.2017 г. 10:04
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ – Добрич
Предоставяне на В и К услуги за нуждите на ТП на НОИ – Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 22.12.2017 г. 11:44
23-2017-1015-24-75Открита процедураПрекратена31.3.2017 г. 15:07
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Добрич”
“Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за административната сграда на ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.6.2017 г. 17:00
Променено: 11.10.2017 г. 14:15
23-2017-1015-24-74Събиране на оферти с обяваВъзложена31.3.2017 г. 15:06
“Отпечатване и доставка на формуляри за административната дейност на ТП на ТП на НОИ – Добрич”.
“Отпечатване и доставка на формуляри за административната дейност на ТП на ТП на НОИ – Добрич”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2017 г. 17:00
Променено: 6.7.2017 г. 15:30
23-2017-1015-24-73Пряко договарянеВъзложена31.3.2017 г. 15:04
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Добрич”
“Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Добрич”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 4.8.2017 г. 8:39
23-2017-1015-24-60Публично състезаниеВъзложена20.3.2017 г. 8:51
Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Добрич
Абонаментна поддръжка на климатична техника, включително осигуряване на резервни части за нуждите на ТП на НОИ – Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2017 г. 17:00
Променено: 7.8.2017 г. 15:39
23-2017-1015-24-57Публично състезаниеВъзложена15.3.2017 г. 15:53
Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Добрич
Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и факс апарати за административната дейност на ТП на НОИ - Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.5.2017 г. 17:00
Променено: 24.7.2017 г. 14:17