Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Национален осигурителен институт
  
  
  
  
23-2020-1015-24-14Договаряне без предварително обявлениеПрекратена22.5.2020 г. 14:40
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ - Добрич"
"Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за ТП на НОИ - Добрич"
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Променено: 3.6.2021 г. 13:19
23-2020-1015-24-13Открита процедураВъзложена22.5.2020 г. 9:33
“Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ТП на НОИ – Добрич"
Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сгради на ТП на НОИ – Добрич
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 9.7.2020 г. 17:00
Променено: 9.9.2020 г. 15:52